Patrz paragraf „Pasy bezpieczeństwa” w rozdziale 1.

Ostrzeżenie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa z tyłu (zależnie od wersji pojazdu)

Patrz paragraf „Pasy bezpieczeństwa” w rozdziale 1.

Order: 
430
Image: 
Model: