Powrót do listy

MY RENAULT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

prezentacja

„MY Renault” to aplikacja, którą można pobrać na smartfon i która umożliwia odbieranie i wysyłanie informacji dotyczących pojazdu, takich jak:

- szacowany zasięg pojazdu w kilometrach (milach);

- historia przebiegu dziennego, tygodniowego i rocznego (kilometry);

- wykaz tras od ostatniego zerowania (przebieg (kilometry), średnia prędkość, przejechany dystans, średnie zużycie paliwa, zużyte paliwo i wynik Eco);

- podsumowanie wyników Eco;

- ciśnienie w oponach pojazdu;

- miejsce, w którym samochód jest zaparkowany;

- dziennik podróży z ostatnich 30 dni (data, czas, zużycie paliwa, odległość);

- wysyłanie docelowego miejsca podróży zapisanego w aplikacji do systemu multimediów pojazdu.

- itp.

Pobieranie i instalacja aplikacji „MY Renault” na smartfonie

Aby pobrać aplikację „MY Renault”:

- otworzyć witrynę pobierania aplikacji na smartfonie;

- wyszukać aplikację „MY Renault” w pasku wyszukiwania witryny pobierania na smartfonie;

- kliknąć „Pobierz” po znalezieniu aplikacji „MY Renault”.

Po zakończeniu pobierania na smartfonie pojawia się nowa ikona: „MY Renault”. Aplikacja „MY Renault” została zainstalowana na smartfonie.

Uwaga: w przypadku braku konta „MY Renault” należy się zapoznać się z poniższymi informacjami na temat tworzenia konta.

Tworzenie konta użytkownika za pomocą aplikacji „MY Renault”.

Aby korzystać z aplikacji „MY Renault”, należy utworzyć konto użytkownika. W tym celu:

- otworzyć aplikację „MY Renault” na smartfonie;

- wybrać opcję „Utwórz konto” w menu głównym aplikacji;

- wypełnić pola, wpisując informacje niezbędne do utworzenia konta, następnie zatwierdzić, klikając „Utwórz konto” w dolnej części ekranu.

Na ekranie smartfona pojawia się komunikat potwierdzający utworzenie konta. Pod podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

- Potwierdzić i aktywować konto, klikając łącze w wiadomości e-mail potwierdzającej utworzenie konta „MY Renault”.

Uwaga: jeżeli na ekranie smartfona pojawia się komunikat o błędzie sprawdzić, czy w formularzu wypełnianym podczas tworzenia konta zostały podane odpowiednie dane.

W przypadku korzystania z aplikacji „MY Renault” transfer danych komórkowych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu.

Synchronizacja konta „MY Renault” z pojazdem

Aby uzyskać informacje opisane poniżej dotyczące pojazdu za pomocą aplikacji „MY Renault”, należy zsynchronizować aplikację z pojazdem. W tym celu należy zainstalować aplikację „My Roads” w systemie multimediów. Jeżeli aplikacji „My Roads” nie jest zainstalowana w systemie multimediów, należy ją pobrać, zainstalować i aktywować za pośrednictwem systemu multimediów oraz witryny R-Link Store. Aby uzyskać więcej informacji, patrz paragraf „Pobieranie i instalacja aplikacji „My Roads” w systemie multimediów” w niniejszym rozdziale.

Uwaga: aplikacja „My Roads” jest przeważnie zainstalowana w systemie multimediów. W przeciwnym razie skorzystać z paragrafu „Pobieranie i instalacja aplikacji „My Roads” w systemie multimediów” w niniejszym rozdziale.

Z poziomu aplikacji „MY Renault”:

- zalogować się na swoje konto;

- dodać samochód do „wirtualnego garażu”, wypełniając wymagane pola;

- nacisnąć przycisk „Zsynchronizuj mój Renault”;

- nacisnąć żółty przycisk, aby odebrać kod w swoim pojeździe Renault;

- wprowadzić kod wyświetlony na ekranie systemu multimediów do okna aplikacji „MY Renault”.

Uwaga: aby zsynchronizować aplikację „MY Renault” z pojazdem, należy być wewnątrz pojazdu; pojazd musi być zaparkowany w obszarze zasięgu sieci i system multimediów pojazdu musi być włączony.

Uwaga: brak synchronizacji aplikacji „MY Renault” z pojazdem nie uniemożliwia dostępu do usług, na które jest wykupiona subskrypcja.

Pobieranie, instalowanie i aktywacja aplikacji „My Roads” w systemie multimediów

W tym celu z poziomu pojazdu:

- pobrać i zainstalować aplikację „My Roads” dostępną w sklepie R-Link Store w systemie multimediów pojazdu (aby uzyskać więcej informacji, skorzystać z części „Pobieranie i instalacja aplikacji”);

- nacisnąć ikonę aplikacji „My Roads”, aby ją aktywować.

Aplikacja „My Roads” została zainstalowana i aktywowana w systemie multimediów.

Główne funkcje aplikacji „MY RENAULT”:

„Zasięg”

Funkcja umożliwia wyświetlenie szacowanego zasięgu pojazdu w kilometrach.

„Komputer pokładowy”

Funkcja umożliwia sprawdzenie zapisu trasy przejechanej od ostatniego zerowania („Średnia prędkość”, „Przebyty dystans”, „Średnie zużycie paliwa” itp.).

„System kontroli przebiegu (kilometraż)”

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie dziennego, tygodniowego i rocznego przebiegu (kilometrażu) pojazdu.

„Ciśnienie w oponach”

Funkcja umożliwia sprawdzenie ciśnienia lub stan opon pojazdu.

Driving eco²

Funkcja umożliwia wyświetlanie wyniku Eco.

„Trasy”

Funkcja umożliwia wyświetlenie dziennika podróży wykonanych w ciągu ostatnich trzydziestu dni.

Moja karta

„Moja karta”

Funkcja umożliwia:

- wyszukanie miejsca, w którym samochód został zaparkowany;

- ustawienie docelowego miejsca podróży w systemie multimediów pojazdu;

- zakończenie podróży pieszo od miejsca, w którym został zaparkowany pojazd.