Zapala się, kiedy wymagane jest naciśnięcie pedału hamulca. Patrz rozdział 2, paragraf „Automatyczna skrzynia biegów”.

Patrz paragraf „Rady dotyczące jazdy, eco jazda” w rozdziale 2.

Order: 
340
Image: 
Model: