Patrz „Funkcja bezpieczeństwo dzieci: wyłączanie/włączanie poduszki powietrznej pasażera airbag” w rozdziale 1).

Order: 
360
Image: 
Model: