Patrz „Funkcja bezpieczeństwo dzieci: wyłączanie/włączanie poduszki powietrznej pasażera airbag” w rozdziale 1.

Order: 
350
Image: 
Model: