Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO.

Patrz paragraf „Porady dotyczące jazdy. Eco jazda” w rozdziale 2.

Order: 
290
Image: 
Model: