Patrz paragraf „Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu”, rozdział 2.

Order: 
270
Image: 
Model: