Powrót do listy

AKTYWNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na podstawie informacji z radaru 2 i kamery 1 system określa odległość od poprzedzającego pojazdu.

System informuje kierowcę, czy istnieje ryzyko kolizji czołowej, aby umożliwić odpowiednie manewry awaryjne (naciśnięcie pedału hamulca i/lub obrócenie kierownicy).

W zależności od reakcji kierowcy system może wspomagać hamowanie, aby ograniczyć skutki lub zapobiec kolizji.

Uwaga: upewnij się, że przednia szyba i przedni zderzak nie są zasłonięte (przez brud, błoto, śnieg, parę wodną, tablicę rejestracyjną itp.).

Lokalizacja kamery 1

Upewnij się, że przednia szyba nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Lokalizacja radaru 2

Upewnij się, że obszar radaru nie jest zasłonięty (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowo zamocowana przednia tablica rejestracyjna), uderzony, zmodyfikowany (malowanie) lub zakryty przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane w przedniej części pojazdu (na osłonie chłodnicy lub logotypie itp.).

System może wykorzystać maksymalną siłę układu hamulcowego do momentu całkowitego zatrzymania pojazdu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa i upewnić się, że bagaż nie może zostać wyrzucony i uderzyć któregoś z pasażerów.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynność

Wykrywanie pojazdów

Podczas jazdy w przypadku ryzyka kolizji z pojazdem z przodu system:

- ostrzega przed ryzykiem kolizji: gdy prędkość pojazdu wynosi między od 7 do 170 km/h, pojawia się czerwony komunikat „Hamuj” na tablicy wskaźników 3, któremu towarzyszy ostrzeżenie dźwiękowe.

Jeśli kierowca wciśnie pedał hamulca, a system wykryje ryzyko zderzenia, siła hamowania jest zwiększona.

- system może zainicjować hamowanie: gdy pojazd jedzie z prędkością mniejszą niż ok. 120 km/h, a kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie i kolizja staje się nieunikniona.

Jeżeli pojazd zatrzymał się w wyniku aktywnego hamowania awaryjnego, kierowca musi utrzymywać pojazd w bezruchu, wciskając pedał hamulca.

Uwaga: jeżeli kierowca korzysta z elementów sterujących pojazdu (kierownica, pedały itp.), system może opóźnić niektóre działanie lub nie aktywować się.

Specjalne cechy ostrzeżeń

W zależności od prędkości, ostrzeżenie i hamowanie mogą być aktywowane jednocześnie.

Cechy szczególne pojazdów stojących

Pojazdy stojące są wykrywane, gdy pojazd porusza się z prędkością od około 7 do 80 km/h. System nie jest aktywny i nie wysyła ostrzeżenia o nieruchomych pojazdach po przekroczeniu prędkości około 80 km/h.

W razie manewru awaryjnego można zatrzymać hamowanie w dowolnym momencie. W tym celu należy:

- wciśnięcie pedału przyspieszenia;

lub

- skręcić kierownicą w celu wykonania manewru omijania.

Włączanie, wyłączanie systemu

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 4

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, skorzystać z instrukcji systemu multimediów.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

Pojazdy niewyposażone w ekran multimedialny

- Gdy pojazd stoi, nacisnąć przełącznik 5 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Nacisnąć przełącznik 8 OK;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „POMOC JAZDY”. Nacisnąć przełącznik 8 OK;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „Hamowanie aktyw.”, następnie naciśnij przycisk 8 OK.

Nacisnąć ponownie przełącznik 8 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Przy wyłączeniu systemu na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna .

System ponownie się uruchamia po każdym włączeniu zapłonu w pojeździe.

Czasowe zawieszenie działania

Jeśli system wykryje tymczasową usterkę, na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza .

Możliwe przyczyny:

- czasowy zanik obrazu z radaru/kamery (oślepienie słońcem, oślepienie światłami mijania, złe warunki atmosferyczne itp.). System wznowi działanie, gdy widoczność ulegnie poprawie;

- system zostaje chwilowo wyłączony (np. przedni lub tylny zderzak jest zasłonięty przez brud, błoto, śnieg, kondensację itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyść przednią szybę i przedni zderzak. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikają.

W przeciwnym razie przyczyną może być inny problem; należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

Nieprawidłowości w działaniu

Zapalona lampka ostrzegawcza © i na tablicy wskaźników: sygnalizuje, że system wykrył błąd działania. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Aktywne hamowanie awaryjne

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem. Włączenie funkcji może być opóźnione lub uniemożliwione, gdy system wykryje wyraźne oznaki kontroli pojazdu przez kierowcę (zmianę położenia kierownicy, pedałów itp.).

System nie może być aktywny:

- gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym lub pedał sprzęgła zostanie wciśnięty w ciągu około dziesięciu sekund;

- włączony jest hamulec parkingowy;

- gdy nastąpiła aktywacja systemu ESP (ESC).

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia radaru i/lub kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze itd.) w obrębie radaru i/lub kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Wystąpienie zakłóceń w działaniu systemu

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- niski kontrast między obiektem (pojazdem itd.) i tłem otoczenia (np. biały samochód na tle ośnieżonego krajobrazu itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- zanieczyszczenie przedniej szyby lub obszaru radaru (brud, lód, śnieg, kondensacja itp.);

- ...

W tych warunkach system może nie zareagować, może ostrzec kierowcę lub może nieumyślnie zainicjować hamowanie.

Ograniczenia działania systemu

- Przy każdym uruchamianiu pojazdu system przeprowadza kalibrację zgodnie z otoczeniem pojazdu i może być nieaktywny przez czas od około dwóch do pięciu minut.

- Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.

- Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, obszar radaru i kamery należy utrzymywać w czystości; nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji na poziomie tych elementów.

- System może nie działać skutecznie w przypadku pojazdów o niewielkich rozmiarach, takich jak motocykle lub rowery;

- System może nie działać optymalnie, gdy nawierzchnia jest śliska (deszcz, śnieg, gołoledź itp.);

- ...

W tych warunkach system może nie zareagować, może ostrzec kierowcę lub może nieumyślnie zainicjować hamowanie.

Wyłączanie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- okolice kamery zostały uszkodzone (np. po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie przedniej szyby);

- przednia część pojazdu została uszkodzona (uderzenie, zadrapanie na radarze itp.);

- pojazd jest holowany (awaria);

- przednia szyba jest pęknięta lub zniekształcona (nie wolno naprawiać szyby w obszarze kamery; należy zlecić jej wymianę autoryzowanemu serwisowi);

- pojazd nie jedzie po asfaltowej drodze.

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Przerwanie funkcji

W każdej chwili można wyłączyć funkcję aktywnego hamowania. W tym celu należy szybko wcisnąć pedał przyspieszenia lub obrócić kierownicę tak, jak w trakcie wykonywania manewru omijania przeszkody.