Powrót do listy

POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie, napełnianie, wymiana oleju silnikowego

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Uzupełnianie i/lub sprawdzanie poziomu oleju: podczas uzupełniania lub sprawdzania poziomu oleju upewnij się, że olej nie wycieka na elementy silnika.

Nie zapomnij o prawidłowym zamknięciu korka i ponownym wsunięciu wskaźnika poziomu, aby zapobiec rozpryskiwaniu oleju na gorące elementy silnika.

Ryzyko pożaru.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem.

Wymiana oleju w silniku: W przypadku wymiany oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na skutek wycieku oleju.

Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika i układu oczyszczania spalin.

W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika, trzeba poprosić o pomoc Autoryzowanego Partnera marki.

Uzupełnianie oleju - napełnianie

Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

- Odkręcić korek 1;

- uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” na bagnecie 2 oznacza ilość od 1,5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika);

- odczekać około 10 minut, aż olej spłynie;

- sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie).

Po wykonaniu czynności, należy pamiętać o wsunięciu bagnetu do końca lub całkowitym dokręceniu korka.

Wymiana oleju w silniku

Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu.

Pojemność układu

Patrz książka przeglądów pojazdu lub skonsultować się z przedstawicielem marki.

Zawsze sprawdzaj poziom oleju silnikowego za pomocą bagnetu pomiarowego w sposób opisany powyżej (poziom nie może być poniżej oznaczenia „MINI” ani powyżej oznaczenia „MAXI” bagnetu).

Jakość oleju silnikowego

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Nie wolno przekroczyć oznaczenia „MAXI”, nie należy też zapomnieć o dokręceniu korka 1 i umieszczeniu bagnetu 2 w gnieździe.