Powrót do listy

POZIOM OLEJU W SILNIKU: informacje ogólne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas, należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany.

Jeżeli zużycie oleju dotartego silnika okaże się większe niż 0,5 litra na 1000 km, skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Częstotliwość wymiany oleju: systematycznie sprawdzać poziom oleju, szczególnie przed każdą dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika.

Dolewanie oleju silnikowego

Użyć lejka lub zabezpieczyć obszar rury wlewu, aby uniknąć wycieku oleju silnikowego do gorącej części komory silnika lub na wrażliwe elementy silnika (np. podzespoły elektryczne).

Ryzyko pożaru.

Odczyt poziomu oleju

Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie i po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika.

Aby sprawdzić dokładny poziom oleju i upewnić się, czy poziom maksymalny nie został przekroczony (ryzyko uszkodzenia silnika), konieczne jest użycie bagnetu pomiarowego.

Zależnie od pojazdu komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu tablicy wskaźników pojawia się wyłącznie, gdy poziom oleju jest minimalny.

- wyjąć bagnet i wytrzeć go czystą, niepylącą ściereczką;

- wsunąć bagnet do oporu;

- wyjąć ponownie bagnet;

- odczytać poziom: nigdy nie może spaść poniżej oznaczenia „ MINI” A ani przekroczyć oznaczenia „ MAXI” B.

Po odczytaniu poziomu należy ponownie wprowadzić bagnet do oporu.

Przekroczenie maksymalnego poziomu oleju silnikowego

Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego B podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika i układu oczyszczania spalin.

W przypadku przekroczenia poziomu „MAXInie należy uruchamiać silnika; zwróć się o pomoc do ASO.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem.