Powrót do listy

SYSTEM WYKRYWAJĄCY ZMĘCZENIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrola wykrywania zmęczenie jest funkcją, która odgrywa duże znaczenie podczas pokonywania monotonnej trasy (autostrady, drogi szybkiego ruchu itp.).

Funkcja analizuje zachowania kierowcy, aby informować o ryzyku zmęczenia:

- operowanie kierownicą;

- operowanie wyposażeniem pojazdu (kierunkowskazy, spryskiwacze szyb itd.);

- czas jazdy bez robienia przerw;

-...

Włączanie/włączanie

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 1

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, skorzystać z instrukcji systemu multimediów.

Wybrać ON lub OFF.

Funkcja jest domyślnie włączana przy każdym uruchamianiu silnika.

Funkcja stanowi dodatkową pomoc dla kierowcy w przypadku zmęczenia. Funkcja nie zastępuje kierowcy.

Funkcja w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który musi zachować czujność i który ponosi odpowiedzialność za prowadzenie samochodu.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 2 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskać przełącznik 3 w górę lub w dół aż do wyświetlenia menu „Asystent jazdy”. Naciśnij przełącznik 2 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 3 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Ostrzeżenia w przypadku zmęczenia”, po czym naciśnij przełącznik 2 OK;

- nacisnąć ponownie przełącznik 2 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Zasada działania

Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

- pojazd jest prowadzony przez ponad pięć minut po każdym zatrzymaniu;

- pojazd jedzie z prędkością większą niż 65 km/h;

oraz

- upłynęło około 10 minut od poprzedniego ostrzeżenia.

Funkcja inicjuje alert w przypadku wykrycia powtarzających się oznak zmęczenia kierowcy poprzez analizę sposobu obsługi kierownicy.

W przypadku wykrycia ryzyka zmęczenia na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Alarm zmęczenia zrób przerwę” i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy.

Nacisnąć przycisk 2 OK, aby usunąć ostrzeżenie.

Zaleca się niezwłoczne zatrzymanie na odpoczynek.

Cecha szczególna:

- Jeżeli alert nie zostanie wyłączony naciśnięciem przycisku 2 OK, brzęczyk ponownie emituje sygnał dźwiękowy;

- funkcja może interpretować niektóre style jazdy (dynamiczna, nieprawidłowa jazda itp.) lub jazdę w określonych warunkach (zły stan drogi) jako oznakę zmęczenia.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeśli system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj alarm zmęczenia”. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.