Powrót do listy

ZWIĘKSZONE OBROTY BIEGU JAŁOWEGO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nacisnąć na element sterujący 1, funkcja włącza się po kilku sekundach.

Zmiana wartości zwiększonych obrotów biegu jałowego

W celu zwiększenia lub zmniejszenia obrotów, zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Wyłączenie funkcji

Funkcja zostaje przerwana w przypadku gdy:

- wciskany jest pedał sprzęgła i/lub pedał przyspieszenia;

- prędkość pojazdu jest wyższa od 0 km/h;

- na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna ®;

- na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna ©;

- na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna Ô.

Specjalna cecha funkcji Stop and Start : włączenie funkcji "Wysokie obroty biegu jałowego" uniemożliwia przejście silnika w tryb czuwania FUNKCJA STOP AND START.