Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie, kiedy silnik zaczyna pracować. Może zaświecić się równocześnie z innymi lampkami kontrolnymi na tablicy wskaźników.

Konieczne jest jak najszybsze udanie się do Autoryzowanego Partnera marki i prowadzenie pojazdu z dużą ostrożnością . Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

Order: 
80
Image: 
Model: