Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie, kiedy silnik zaczyna pracować. Zapala się równocześnie z innymi lampkami i towarzyszy jej emisja pojedynczego sygnału dźwiękowego.

Informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Cecha szczególna: w przypadku jazdy ze zbyt dużą prędkością po stromej pochyłości zapala się lampka ostrzegawcza i rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. W takim przypadku należy zmniejszyć prędkość. Ryzyko uszkodzenia silnika. Lampka kontrolna gaśnie, gdy pojazd zaczyna poruszać się poniżej maksymalnej prędkości.

Order: 
90
Image: 
Model: