Zapala się po osiągnięciu rezerwowego progu naładowania akumulatora trakcyjnego. Patrz paragraf „Wyświetlacze i wskaźniki” w rozdziale 1.

Order: 
140
Image: 
Model: