Powrót do listy

ASYSTENT PARKOWANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Asystent parkowania”

W menu głównym nacisnąć opcję „Ustawienia”, a następnie nacisnąć kartę „Pojazd”. To menu pozwala uzyskać dostęp do ustawień asystenta parkowania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „System Park Assist” w instrukcji obsługi pojazdu.

Ekran „Asystent parkowania”.

1 „Tryb wyświetlania”;

2 „Dźwięk”;

3 „Kamera”;

4 „Wykrywanie przeszkód z tyłu”;

5 Ostrzeżenie o wyjeździe z parkingu;

6 „Menu kontekstowe”;

7 „Powrót do poprzedniego menu”;

8 „Wykrywanie przeszkód z boku”;

9 „Wykrywanie przeszkód z przodu”;

10 Asyst. park.“.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 5 można zresetować ustawienia domyślne dla każdego menu i uzyskać dostęp do instrukcji systemu multimediów.

Przy wybieraniu trybu wyświetlania 1 można wybrać tryb interaktywny 11 lub tryb listy 12, aby wyświetlić dostępne opcje asystenta parkowania.

Wybrać przycisk tej opcji, która ma być aktywowana lub zdezaktywowana.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

„Wykrywanie przeszkód”

Nacisnąć „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Park Assist:

- tył 4;

- bok 8;

- przód 9.

„Dźwięk”

Nacisnąć „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć ostrzeżenia funkcji Park Assist.

Można zmodyfikować następujące ustawienia:

- „Typ dźwięku”: Wybrać jedną z dźwiękowych opcji ostrzegawczych;

- „Głośność”: Ustawić głośność wykrywania przeszkód, naciskając + lub -.

„Ostrzeżenie o wyjeździe z parkingu” 5

Ostrzeżenie o wyjeździe z parkingu 5 wykrywa obiekty zbliżające się do tylnej części pojazdu z obydwu stron.

Włącza się w momencie włączania wstecznego biegu, gdy pojazd stoi lub porusza się z małą prędkością.

System sygnalizuje zbliżające się przeszkody ciągłym ostrzeżeniem dźwiękowym i graficznym 13 za pośrednictwem ekranu multimedialnego i lampki na lusterku wstecznym.

Uwaga: nieruchome przeszkody nie są wykrywane.

„Asyst. park.” 10

Wybrać jedną z następujących opcji, aby ustawić manewr domyślny:

- "Parkowanie równoległe" 14;

- "Parkowanie prostopadłe" 15;

- "Parkowanie pod kątem" 16.

Więcej informacji na temat funkcji „Asyst. park.” znajduje się w rozdziale na temat funkcji Park Assist w instrukcji obsługi pojazdu.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.