Powrót do listy

JAKOŚĆ POWIETRZA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Jonizator”

W menu głównym wybrać opcję „Ustawienia”, przejść na kartę „Pojazd”, a następnie wybrać opcję „Jonizator”. To menu pozwala stworzyć relaksującą i korzystną dla zdrowia atmosferę w kabinie.

Włączenie/wyłączenie jonizatora powietrza: 3.

Jonizator powietrza pracuje w dwóch trybach:

- Tryb „Relaks” 1: tworzy korzystną dla zdrowia i relaksującą atmosferę, wykorzystując w tym celu emisję jonów;

- Tryb „Czyszczenie” 2: pomaga ograniczyć ilość bakterii i alergenów obecnych w powietrzu;

Funkcja automatycznie się wyłącza po upływie trzydziestu minut.

Automatyczną aktywację można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji 4.

Menu kontekstowe 5 umożliwia powrót do ustawień domyślnych.