Powrót do listy

POMOC TECHNICZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Pomoc”

W menu głównym wybrać opcję „Pomoc”, aby uzyskać dostęp do pomocy telefonicznej w razie awarii.

Uwaga: niektóre aplikacje są dostępne tylko w przypadku ich subskrybowania. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

„Pomoc drogowa”

Menu „Pomoc drogowa” 1 umożliwia nawiązanie kontaktu z telefoniczną centralą zgłoszeniową i otrzymanie pomocy w zakresie naprawy lub serwisowania pojazdu w przypadku awarii.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe 2 umożliwia dostęp do wskazówek i sugestii.

Podczas połączenia telefonicznego niektóre funkcje systemu multimediów nie są dostępne:

- regulacja głośności innych źródeł dźwięku,

- wstrzymanie połączenia,

- przeniesienie połączenia do telefonu,

- nawiązywanie połączenia z telefonu.

Po zakończeniu rozmowy operator wyśle za pośrednictwem systemu multimediów listę punktów UM (użytecznych miejsc) znajdujących się w pobliżu lokalizacji użytkownika, które odpowiadają zgłaszanym problemom technicznym.

Uwaga: niektóre usługi serwisowania w przypadku awarii są płatne. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym lub Autoryzowanym Partnerem marki.

„Połączenie alarmowe”

Funkcja Połączenie alarmowe jest uruchamiana automatycznie w przypadku poważnego wypadku lub w momencie aktywacji poduszki powietrznej airbag.

Służby ratownicze zostaną wezwane automatycznie. System GPS twojego pojazdu posłuży do skierowania służb ratowniczych do miejsca wypadku.

Można uruchomić połączenie alarmowe ręcznie, naciskając i przytrzymując (przez około 3 sekundy) przycisk SOS w pojeździe lub naciskając go 5 razy w czasie krótszym niż 10 sekund.

Szczegółowe informacje na temat położenia przycisku SOS można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

W trakcie nawiązywania połączenia ze służbami ratunkowymi dźwięk źródła audio/radia jest automatycznie wyciszany.

Uwaga: korzystanie z funkcji „Połączenie alarmowe” dezaktywuje niektóre polecenia i menu systemu multimedialnego prawie na godzinę, aby nadać priorytet połączeniom telefonicznym ze służbami ratunkowymi.