BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: wyłączanie, włączanie airbag przedniej poduszki powietrznej pasażera

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odłączenie poduszek powietrznych airbag pasażera z przodu

(zależnie od wersji pojazdu)

Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera:

- sprawdzić, czy fotelik może być zamontowany na tym fotelu;

- bezwzględnie wyłączyć poduszkę powietrzną airbag w przypadku montażu fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

Aby wyłączyć airbag: gdy pojazd stoi z wyłączonym zapłonem, naciśnij i obróć blokadę 1 w położenie OFF.

Po włączeniu zapłonu bezwzględnie sprawdź, czy zapaliła się lampka ostrzegawcza ¹ na wyświetlaczu 2.

Lampka świeci się stale w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania fotelika dla dziecka.

airbag pasażera wolno włączać i wyłączać tylko wówczas, gdy pojazd stoi z wyłączonym zapłonem.

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości napełnienia poduszki powietrznej airbag pasażera, gdy fotelik dziecięcy jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, W ŻADNYM WYPADKU nie wolno instalować fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera wyposażonym w AKTYWNĄ czołową poduszkę powietrzną AIRBAG. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE OBRAŻENIA.

Oznaczenia na desce rozdzielczej i naklejki A po obu stronach osłony przeciwsłonecznej pasażera 3 (wzór naklejki powyżej), przypominają o tych zaleceniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości napełnienia poduszki powietrznej airbag pasażera, gdy fotelik dziecięcy jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, W ŻADNYM WYPADKU nie wolno instalować fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera wyposażonym w AKTYWNĄ czołową poduszkę powietrzną AIRBAG. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE OBRAŻENIA.

Włączenie airbag po stronie pasażera z przodu

(zależnie od wersji pojazdu)

Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z przedniego fotela pasażera należy ponownie włączyć poduszki powietrzne airbag, aby zapewnić pasażerowi podróżującemu z przodu ochronę w razie zderzenia.

Aby ponownie uruchomić airbag: gdy pojazd stoi i zapłon jest wyłączony, nacisnąć blokadę i ustawić ją w 1 pozycji ON, kręcąc nią.

Przy włączonym zapłonie koniecznie sprawdź, czy lampka ostrzegawcza ¹ jest zgaszona i czy lampka ostrzegawcza zapala się na wyświetlaczu 2 na około 60 sekund po każdym uruchomieniu silnika.

airbag pasażera z przodu jest włączona.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie włączania-odłączania poduszek powietrznych airbag pasażera z przodu, instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu jest zabronione.

Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest niewskazane.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

airbag pasażera wolno włączać i wyłączać tylko wówczas, gdy pojazd stoi z wyłączonym zapłonem.

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.