Nota prawna

 

Informacje dotyczące modeli zawarte w niniejszym e-Przewodniku są tworzone na podstawie opisów technicznych znanych w momencie udostępniania online lub aktualizacji różnych stron witryny. Niniejszy e-Przewodnik obejmuje całość wyposażenia (zarówno seryjnego, jak i opcjonalnego), jakie występuje w tych modelach: ich obecność w Twoim samochodzie zależy od wersji, wybranych opcji oraz kraju sprzedaży. W witrynie mogą być opisane także elementy wyposażenia, które pojawią się w ciągu roku. Tym samym, informacje podane w witrynie mają charakter czysto przykładowy i nie są wyczerpujące. Są one regularnie aktualizowane, by uwzględnić zmiany w pojazdach.

RENAULT zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania lub zawieszania tych informacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia, przy czym RENAULT, członkowie sieci handlowej ani też pracownicy firmy nie mogą być pociągani do odpowiedzialności w związku z tymi zmianami.

Instrukcja obsługi do pobrania z witryny może różnić się od instrukcji wręczanej wraz z autem.

Należy zawsze odnosić się do dokumentacji konserwacyjnej oraz gwarancyjnej, która została przekazana wraz z autem. Sieć handlowa RENAULT jest do Państwa dyspozycji w razie wszelkich pytań.

Użytkownik korzysta z witryny wyłącznie na własną odpowiedzialność. Firma RENAULT, żadna z jej spółek zależnych, ani też członków sieci handlowej, nie mogą być pociągane do odpowiedzialności w wyniku szkód, pośrednich bądź bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem szkód materialnych, utraty danych lub oprogramowania, strat finansowych wynikających z dostępu lub użytkowania tej witryny lub wszelkich innych powiązanych z nią witryn.