Powrót do listy

DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W celu przesunięcia zasłony 1

- Otwieranie: pociągnąć uchwyt 2 do tyłu i przesunąć osłonę w żądane położenie;

- zamykanie: pchnąć uchwyt 2 do przodu i przesunąć osłonę w żądane położenie.

W celu przesunięcia otwieranego dachu

- Uchylanie: ustawić znacznik 3 w położeniu A;

- otwieranie: ustawić znacznik 3 w położeniu BC lub D, aby ustawić element w odpowiednim położeniu otwarcia;

- zamykanie: ustawić znacznik 3 w położeniu 0.

Odpowiedzialność kierowcy

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi.

W przypadku przycięcia należy natychmiast odsunąć dach, obracając przycisk 4 całkowicie w prawo (położenie D).

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

W pojazdach posiadających takie wyposażenie, spowoduje to włączenie zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi. KARTA TYPU „WOLNE RĘCE”: sposób użycia.

Należy upewnić się, że żadna osoba nie pozostała w pojeździe.

Zdalnie sterowane zamykanie dachu

Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku blokowania na karcie szyby i dach zostaną automatyczne zamknięte.

Niemniej jednak zaleca się korzystanie z systemu tylko w przypadku, gdy użytkownik widzi pojazd oraz gdy nikogo nie ma w kabinie.

W pojazdach posiadających takie wyposażenie, spowoduje to włączenie zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi. KARTA TYPU „WOLNE RĘCE”: sposób użycia.

Należy upewnić się, że żadna osoba nie pozostała w pojeździe.

Cechy szczególne

Samochód jest wyposażony w mechanizm zapobiegający przycięciu: gdy otwierany dach napotka opór podczas zamykania (gałąź drzewa itp.), zatrzymuje się, następnie cofa się o kilka centymetrów.

Po zamknięciu otwieranego dachu za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, wciśnięcie przycisku 4 spowoduje powrót dachu do położenia, w jakim znajdował się przed zamknięciem.

Dach nie otworzy się przy temperaturze niższej niż -20°C. Funkcja zamykania pozostaje jednak aktywna.

Podczas zamykania dachu należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje poza obrys samochodu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli otwierany dach nie zostanie zamknięty, przestawić znacznik 3 w położenie 0 i naciskać przycisk 4 aż do całkowitego zamknięcia dachu, następnie skontaktować się z autoryzowanym dealerem.

Środki ostrożności

- Pojazd z ładunkiem umieszczonym na relingach.

Generalnie kiedy dach jest obciążony, wykonywanie czynności z otwieranym dachem jest niewskazane.

Przed otwarciem dachu należy skontrolować przedmioty i/lub akcesoria (bagażnik do przewożenia roweru, bagażnik dachowy...) zamontowane na relingach: powinny one być prawidłowo rozmieszczone i zamocowane oraz nie utrudniać poprawnego działania dachu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wyboru odpowiedniego wyposażenia należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki;

- wysiadając z samochodu należy sprawdzić, czy dach został prawidłowo zamknięty;

- czyścić co trzy miesiące uszczelkę przy użyciu środków wybranych przez nasze służby techniczne;

- nie otwierać otwieranego dachu natychmiast po ustaniu deszczu oraz bezpośrednio po umyciu samochodu.

Uwaga: podczas wykonywania tej czynności funkcja ogranicznika nacisku otwieranego dachu jest wyłączona. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

Odpowiedzialność kierowcy

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi.

W przypadku przycięcia należy natychmiast odsunąć dach, obracając przycisk 4 całkowicie w prawo (położenie D).

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.