Powrót do listy

GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny.

Na ekranie multimedialnym 1 wyświetlana jest godzina oraz temperatura zewnętrzna.

Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimediów.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

Naciśnij przycisk 2 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”.

Wielokrotnie naciśnij przycisk 3 lub 4, aby ustawić zegar 6.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 5 „OK”, aż wskazanie czasu zacznie migać.

Ustaw godzinę za pomocą przycisku 3 lub 4, następnie naciśnij przycisk 5 „OK”, aby potwierdzić wybór.

Ustaw minuty za pomocą przycisku 3 lub 4, następnie naciśnij przycisk 5 „OK”, aby potwierdzić wybór.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Cecha szczególna:

Gdy temperatura zewnętrzna zawiera się w przedziale między -3°C a +3°C, symbol °C miga (sygnalizując ryzyko gołoledzi).

W przypadku niektórych wersji pojazdu po przerwie w zasilaniu elektrycznym (odłączenie akumulatora, odcięcie kabla zasilającego itp.) zegar automatycznie odzyskuje odpowiednią godzinę po kilku minutach od momentu, kiedy system jest gotowy odbierać informacje GPS.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Tworzenie się gołoledzi jest związane z wieloma lokalnymi czynnikami meteorologicznymi, jak nasłonecznienie, wilgotność powietrza; samo określenie temperatury powietrza nie może więc być wystarczające, by stwierdzić występowanie gołoledzi na drodze.