Powrót do listy

NAWIEWY, DYSZE WYLOTU POWIETRZA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nawiewy środkowe 4, boczne 1 i tylne 8

Przepływ powietrza

Aby zamknąć: przesuń wypust 9 w kierunku zewnętrznej strony pojazdu, poza punkt oporu.

Aby otworzyć: przesuń wypust 9 w kierunku wnętrza pojazdu.

Kierunek nawiewu

Ustawić wypust 9 w wybranym położeniu.

Nie mocuj żadnych przedmiotów do nawiewów powietrza (np. uchwytów na telefon).

Ryzyko powstania uszkodzeń.

Miejsce tylne

(zależnie od wersji pojazdu)

Dysze nawiewu ciepłego powietrza na stopy pasażerów 8.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.