FUNKCJA „AUTOHOLD"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Po zatrzymaniu pojazdu (np. na czerwonym świetle, skrzyżowaniu, w korku itp.) funkcja ta zapewnia siłę hamowania nawet, gdy kierowca zwalnia pedał hamulca.

Siła hamowania zostaje zwolniona, gdy tylko kierowca dostatecznie przyspieszy przy włączonym biegu.

Włączenie

Naciśnij przełącznik 3.

Zaświeci lampka kontrolna przełącznika 3, aby potwierdzić aktywację funkcji.

Wyłączenie

Naciśnij jednocześnie pedał hamulca i przełącznik 3.

Zgaśnie lampka kontrolna 3, aby potwierdzić dezaktywowanie funkcji.

Jeżeli siła hamowania jest utrzymywana, hamulec postojowy włącza się automatycznie, gdy:

- kierowca opuszcza pojazd;

lub

- pojazd jest unieruchomiony dłużej niż około 3 minuty.

Warunki utrzymania siły hamowania

Muszą zostać spełnione następujące warunki:

- pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty;

i

- automatyczny hamulec parkingowy jest zwolniony;

i

- pojazd nie stoi nieruchomo na bardzo stromym zboczu.

Utrzymanie siły hamowania jest potwierdzane przez lampkę ostrzegawczą na tablicy wskaźników.

Warunki przerwania siły hamowania

Muszą zostać spełnione następujące warunki:

- kierowca przyspiesza dostatecznie przy włączonym biegu;

lub

- kierowca wyłącza funkcję.

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

Po każdym uruchomieniu pojazdu funkcja powraca do trybu ustawionego podczas ostatniego wyłączenia silnika.

Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Włączenie hamulca jest sygnalizowane świeceniem się lampki kontrolnej 1 na włączniku 2 i lampki kontrolnej } na tablicy wskaźników do momentu zablokowania zamków drzwi.

AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY I FUNKCJA AUTOHOLD