Powrót do listy

SYSTEMY KONTROLI I WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:

- system zapobiegający blokowaniu kół  (ABS);

- system kontroli toru jazdy (ESC) z funkcją kontroli podsterowności i układem antypoślizgowym;

- system wspomagania nagłego hamowania;

- system pomocy przy ruszaniu pod górę.

Inne systemy wspierające jazdę są opisane w dalszej części.

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABS pozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach manewry mające na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania są możliwe. Ponadto system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia itp.).

Włączenie się urządzenia przejawia się lekkim lub silnym pulsowaniem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów „fizycznych” pod względem przyczepności opon do nawierzchni. Tak więc zasady ostrożnej jazdy muszą być koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami itp.).

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Nie zwiększają one ograniczeń pojazdu i nie powinny zachęcać do jazdy z większą prędkością. Nigdy nie mogą zwalniać kierowcy z obowiązku czujności i prowadzenia pojazdu w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.

Nieprawidłowości w działaniu

- Wyświetlona ikona © i x na tablicy wskaźników wraz z komunikatem „Skontroluj ABS”, „Skontroluj układ hamulcowy” i „Skontroluj ESC”: układ ABS, układ ESC i system wspomagania nagłego hamowania są wyłączone. Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione;

- Wyświetlone ikony x, D, © i ® na tablicy wskaźników i komunikat „Usterka układu hamulcowego”: usterka układu hamulcowego.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz z koniecznością natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Układ kontroli toru jazdy (ESC) z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie...).

Zasada działania

Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Pozostałe czujniki rozmieszczone w pojeździe mierzą rzeczywisty tor jazdy.

System porównuje polecenia kierowcy z torem jazdy i w razie potrzeby koryguje go, włączając któryś z hamulców i/lub regulując moc silnika. W przypadku aktywacji systemu na tablicy wskaźników błyska lampka ostrzegawcza .

Kontrola podsterowności

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej·podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Układ antypoślizgowy

System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Zasada działania

Dzięki obecności czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału przyspieszenia.

W niektórych sytuacjach (jazda po miękkiej nawierzchni: śnieg, błoto itp. lub jazda z zamontowanymi łańcuchami śniegowymi), system może spowodować zmniejszenie mocy silnika, by ograniczyć poślizg.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetlany jest komunikat „Skontroluj ESC” oraz zapalane są lampki kontrolne © i . W takim przypadku ESC i układ antypoślizgowy są wyłączone.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania

System umożliwia wykrywanie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku układ hamulcowy osiąga natychmiast maksymalną moc i może uruchomić regulację ABS.

Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapalenie się świateł awaryjnych

Światła te mogą włączyć się w przypadku znacznego spadku prędkości, zależnie od wersji pojazdu.

Uprzedzanie hamowania

Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku szybkiego zwolnienia pedału przyspieszenia, system włącza wcześniej hamulce w celu skrócenia drogi hamowania.

Przypadki szczególne

Podczas używania regulatora prędkości:

- podczas używania pedału gazu, system może się uruchomić, gdy pedał zostanie zwolniony;

- system aktywuje się dopiero w momencie zmiany położenia pedału przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Skontroluj układ hamulcowy” i zapala się lampka kontrolna ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Nie zwiększają one ograniczeń pojazdu i nie powinny zachęcać do jazdy z większą prędkością. Nigdy nie mogą zwalniać kierowcy z obowiązku czujności i prowadzenia pojazdu w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia on przemieszczenie się pojazdu w tył, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał przyspieszenia.

Działanie systemu

System działa tylko przy dźwigni zmiany biegów ustawionej w położeniu innym niż neutralne (innym niż N lub P w wersjach z automatyczną skrzynią biegów), gdy pojazd stoi nieruchomo (wciśnięty pedał hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają stopniowo zwolnione (pojazd zaczyna jechać, w zależności od nachylenia terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może zapobiec stoczeniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże nachylenie terenu itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może wcisnąć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy użyć pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

AKTYWNY SYSTEM AWARYJNEGO HAMOWANIA