Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O ZMIANIE PASA RUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na postawie informacji z kamery 1 funkcja ostrzega kierowcę, gdy pojazd przecina linię ciągłą lub przerywaną albo zbliża się do pobocza drogi (pasa rozdzielającego, barierki, chodnika, nasypu itp.) bez włączonych kierunkowskazów.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

System ostrzegający o zjeżdżaniu z pasa ruchu nie koryguje toru jazdy pojazdu.

Włączanie/włączanie

Aby włączyć funkcję, naciśnij przełącznik 2 tyle razy, ile potrzeba, aby wybrać „Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu” na tablicy wskaźników. Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Alarm toru jazdy włączony” i zapala się lampka ostrzegawcza „”.

Aby wyłączyć funkcję, naciśnij przełącznik 2 tyle razy, ile potrzeba, aby wybrać „Alarm toru jazdy wyłączony” (lub, w zależności od wersji pojazdu, „Śledzenie drogi wyłączone”) na tablicy wskaźników. Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

Zasada działania

Kiedy funkcja jest aktywna, lampka ostrzegawcza oraz wskaźniki linii znajdujących się z lewej i prawej strony 3 wyświetlają się na szaro na tablicy wskaźników.

Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

- prędkość pojazdu mieści się w przedziale od około 70 km/h do 180 km/h;

oraz

- lampka ostrzegawcza i wskaźniki linii znajdujących się z lewej/prawej strony 3 są w kolorze białym.

Funkcja ostrzegania uruchamia się, jeżeli pojazd przekracza linię lub zbliża się do pobocza drogi (pasa rozdzielającego, barierki, chodnika, nasypu itp.) bez włączonych kierunkowskazów.

Funkcja sygnalizuje kierowcy:

- przez drgania kierownicy;

i

- lampka ostrzegawcza i wskaźnik 3 przekroczonej linii zmieniają kolor na czerwony.

Po każdym uruchomieniu pojazdu funkcja kontynuuje działanie w trybie zapisanym przy ostatnim wyłączeniu silnika.

Czasowe zawieszenie działania

- zbyt szybkie przekroczenie linii;

- jazda po linii;

- około cztery sekundy po zmianie pasa ruchu;

- pokonywanie ostrego łuku;

- ograniczona widoczność;

- włączenie jednego z kierunkowskazów;

- silne przyspieszenie;

-...

Kiedy funkcja nie jest dostępna, lampka ostrzegawcza i wskaźniki linii z lewej/prawej strony na tablicy wskaźników zmieniają kolor na szary.

Warunki nieuruchomienia systemu

Systemu nie można włączyć, gdy:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pole widzenia kamery jest zasłonięte;

- wyświetlana jest lampka ostrzegawcza û.

Lampka ostrzegawcza i wskaźniki linii z lewej/prawej strony na tablicy rozdzielczej zmieniają kolor na szary.

Regulacje

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny.

Procedura uzyskiwania dostępu do ustawień funkcji ekranu multimedialnego 4 jest opisana w instrukcji systemu multimediów:

- „Intens. wibracji”: dostosowanie poziomu drgań kierownicy;

- „Alarm”: ustawienie poziomu czułości wykrywania linii. W tym celu wybrać:

- „Późno”: wykrywanie linii w momencie przejeżdżania przez linię;

- „Standard”: wykrywanie linii przy zbliżaniu;

- „Wcześnie”: wykrywanie linii znajdującej się w pobliżu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Korekty (ciąg dalszy)

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, naciśnij przycisk 5 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Nacisnąć przełącznik 8 OK;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 6 lub 7, aby wyświetlić menu „POMOC JAZDY”. Naciśnij przełącznik 8 OK;

- naciskaj przycisk 6 lub 7, aby uzyskać dostęp do menu „Alarm toru jazdy czułość” lub „Śledzenie drogi wibracje”. Naciśnij przełącznik 8 OK;

- zmienić ustawienie, naciskając element sterujący 6 lub 7. Nacisnąć przełącznik 8 OK.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku usterki wskaźniki linii z lewej i prawej strony (oraz, zależnie od stylu wyświetlania, lampka ostrzegawcza ) na tablicy wskaźników znikają lub pozostają w kolorze szarym.

W niektórych przypadkach na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Kamera przód skontroluj” lub lampka ostrzegawcza ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Należy wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, modyfikacje przedniej szyby itp.) w obrębie kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- zanieczyszczona przednia szyba (brud, lód, śnieg, skropliny itp.);

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- oznaczenia na jezdni są nieregularne lub trudne do wykrycia (np. częściowo zatarte, nadmierne odstępy, zniekształcona nawierzchnia drogi);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- wąska, kręta lub pofalowana droga (wiele zakrętów itp.);

- samochód jedzie w małym odstępie za innym pojazdem znajdującym się na tym samym pasie ruchu.

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń

SYSTEM UTRZYMUJĄCY POJAZD NA WYBRANYM PASIE RUCHU

SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O ZJEŻDŻANIU Z PASA RUCHU