OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Światła pozycyjne

Obrócić pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3 w celu:

Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Funkcja zapalania świateł dziennych

Światła dzienne zapalają się automatycznie bez konieczności przestawiania dźwigni 1 przy uruchamianiu silnika i wyłączają się w momencie wyłączenia silnika.

k Światła mijania

Działanie ręczne

Obrócić pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3 w celu: Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Działanie automatyczne

(zależnie od wersji pojazdu)

Obrócić pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 3: przy pracującym silniku, światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, w zależności od natężenia światła zewnętrznego, bez konieczności ręcznego ustawiania dźwigni 1.

W zależności od wersji światła mijania zapalają się automatycznie po kilku przetarciach wycieraczek przedniej szyby.

Przed wyruszeniem w drogę nocą, należy sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i ustawić reflektory (jeśli obciążenie samochodu jest inne, niż zwykle). REGULACJA WIĄZKI ŚWIATŁA REFLEKTORÓW. Należy zawsze zwracać uwagę, aby światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto, śnieg, przewożone przedmioty itd.).

á Światła drogowe:

Przy pracującym silniku, po włączeniu świateł mijania, pchnąć dźwignię 1. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Chcąc ponownie włączyć światła mijania, należy jeszcze raz pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Funkcja „Podnoszenie świateł podczas jazdy”

Po włączeniu świateł drogowych funkcja „Podnoszenie świateł podczas jazdy” poprawia widoczność kierowcy, automatycznie podnosząc reflektory świateł mijania i reflektory świateł drogowych.

Po wyłączeniu świateł drogowych reflektory świateł mijania powracają do swojej pierwotnej pozycji.

Automatyczne światła drogowe

W zależności od wersji pojazdu, ten system automatycznie zapala i gasi światła drogowe. Funkcja wykorzystuje kamerę znajdującą się za lusterkiem wstecznym w kabinie w celu wykrycia pojazdów jadących w tą samą i w przeciwną stronę.

Światła drogowe włączają się automatycznie, jeżeli:

- oświetlenie zewnętrzne jest słabe;

- nie wykryto żadnego pojazdu ani świateł;

- prędkość pojazdu jest większa niż ok. 40 km/h.

Jeśli nie spełniono któregoś z warunków, system przełączy się na światła mijania.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Aby włączyć automatyczne światła drogowe:

- obracaj pierścień 2 aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciw oznaczenia 3.

Na tablicy wskaźników świeci się lampka kontrolna .

Aby wyłączyć automatyczne światła drogowe:

- Ustaw pierścień 2 w innej pozycji niż AUTO;

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

System może ulegać zakłóceniom w niektórych warunkach, szczególnie takich jak:

- ekstremalne warunki klimatyczne (deszcz, śnieg, mgła itd.) ;

- zasłonięta przednia szyba lub kamera;

- kiedy pojazd z tyłu lub z przodu posiada mniej widoczne lub zasłonięte światła;

- nieprawidłowa regulacja świateł przednich;

- systemy odblaskowe;

- ...

Automatyczne światła drogowe (ciąg dalszy)

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj światła automat.” pojawia się na tablicy wskaźników, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Korzystanie nocą z przenośnego systemu nawigacji w strefie przedniej szyby znajdującej się pod kamerą może powodować zakłócenia w działaniu systemu „automatycznych świateł drogowych” (ryzyko odblasku na przedniej szybie).

System „automatycznych świateł drogowych” w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności zachowania uwagi oraz odpowiedzialności kierowcy za światła pojazdu i ich dostosowanie do warunków oświetlenia, widoczności i ruchu.

Wyłączanie świateł

Zależnie od pojazdu:

- światła gasną automatycznie w momencie wyłączenia silnika, przy otwarciu drzwi po stronie kierowcy lub zablokowaniu zamków w pojeździe. W takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony, światła zapalą się, zgodnie z położeniem pierścienia 2.

Uwaga: w przypadku, gdy światła przeciwmgielne są zapalone, funkcja automatycznego wyłączania świateł nie działa.

Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł

W przypadku, gdy światła były zapalone po wyłączeniu silnika, w chwili otwarcia drzwi kierowcy włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, powiadamiający o pozostawieniu zapalonych świateł.

Nieprawidłowości w działaniu

Komunikat „Sprawdź oświetlenie”, zapalona lampka ostrzegawcza © i migająca lampka ostrzegawcza k na tablicy wskaźników sygnalizują usterkę oświetlenia.

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja powitania i pożegnania

(zależnie od wersji pojazdu)

Gdy funkcja jest włączona, światła dzienne i tylne światła pozycyjne zapalają się automatycznie w chwili wykrycia karty lub przy otwieraniu pojazdu.

Wyłączają się automatycznie:

- około minutę po zapaleniu;

- przy uruchamianiu silnika w zależności od położenia dźwigni oświetlenia;

lub

- przy blokowaniu pojazdu.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Sposób włączania lub wyłączania zewnętrznego powitania jest opisany w instrukcji systemu multimediów.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

Funkcja „zewnętrzne oświetlenie towarzyszące”

Funkcja umożliwia chwilowe zapalenie świateł pozycyjnych i świateł mijania (aby oświetlić bramę podczas otwierania, itp.).

Gdy silnik i światła są wyłączone, pierścień 2 znajduje się w położeniu AUTO (lub, zależnie od pojazdu, w położeniu 0), pociągnij dźwignię 1 do siebie: światła pozycyjne i światła mijania zapalą się na około 30 sekund, a na tablicy wskaźników pojawi się lampka ostrzegawcza š i k.

Aby wydłużyć ten czas, można pociągnąć dźwignię maksymalnie cztery razy (całkowity czas jest ograniczony do około dwóch minut).

Na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Oświetlenie włączone _ _ _”, następnie pozostały czas działania funkcji. Następnie można zablokować zamki w pojeździe.

Aby wyłączyć światła zanim wyłączą się automatycznie, obróć pierścień 2 w dowolne położenie, następnie ponownie ustaw w położeniu AUTO (lub, w zależności od pojazdu, w położeniu 0).

g Przednie światła przeciwmgielne (w tym funkcja świateł skrętu)

(zależnie od wersji pojazdu)

Obróć środkowy pierścień 4 dźwigni 1 tak, aby ustawić ikonę naprzeciw znaku 3, następnie puść element.

Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrznego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Tylne światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 3 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrz-nego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Należy pamiętać o wyłączaniu tych świateł w momencie, gdy ustała przyczyna ich stosowania, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi.

Wyłączenie świateł

Obróć ponownie pierścień 4, aby ustawić oznaczenie 3 naprzeciw symbolu odpowiadającego światłom przeciwmgielnym, które chcesz wyłączyć. Odpowiednia lampka kontrolna gaśnie na tablicy wskaźników.

Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje zgaszenie przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych.

Funkcja świateł skrętu

(Zależnie od wersji pojazdu)

Podczas jazdy w przód z prędkością poniżej ok. 40 km/h z włączonymi światłami mijania, gdy spełnione są określone warunki (kąt skrętu kierownicy, włączony kierunkowskaz itd.), zapala się jedno z przednich świateł przeciwmgielnych w celu doświetlenia zakrętu.

Gdy włączony jest bieg wsteczny i włączone są światła mijania, dwa przednie światła przeciwmgielne zapalają się automatycznie (światła skrętu).

Uwaga: przy zmianie biegu wstecznego na bieg przeznaczony do jazdy w przód (na przykład podczas manewru parkowania) dwa światła przeciwmgielne się zapalają i świecą, dopóki pojazd nie przekroczy prędkości około 10 km/h (światła skrętu).

W czasie mgły, gdy pada śnieg lub gdy przewozi się przedmioty wystające poza dach, światła przeciwmgielne nie włączają się automatycznie.

Włączanie świateł przeciwmgielnych po-zostaje pod kontrolą kierowcy: lampki kontrolne na tablicy wskaźników infor-mują o ich włączeniu (lampka zapalona) lub wyłączeniu (lampka zgaszona).

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY ŚWIATŁAMI DROGOWYMI I MIJANIA