MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcja ta umożliwia włączanie/wyłączanie i regulację niektórych funkcji w pojeździe, zależnie od poziomu wyposażenia.

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 1

Dostęp do menu ustawień

Informacje na temat dostępu do ustawień znajdują się w instrukcji systemu multimediów.

Ustawianie parametrów

Wybierz menu, następnie funkcję do modyfikacji (wyświetlacz zależy od wyposażenia pojazdu i kraju):

a) “Jazda”:

- Głośność wskaźnika;

- Swobodne toczenie w trybie ECO.

b) “DOSTEP”:

- Odblokowanie samych drzwi kierowcy;

- Blokowanie drzwi podczas jazdy;

- Otwieranie/zamykanie w trybie „wolne ręce”;

- Zdalne blokowanie/odblokowywanie przy podejściu do pojazdu;

- Tryb cichy;

- Automatyczne blokowanie.

c) “Ośw./wycier.”:

- Włączanie wycieraczki przy cofaniu;

- Automatyczne wycieraczki przedniej szyby;

- Wycieranie po umyciu.

d) “Witamy”:

- Powitanie od zewnątrz;

- Automatyczne rozkładanie lusterek;

- Powitanie w pojeździe;

- Tryb automatyczny lampki sufitowej.

Zależnie od wyposażenia, wybierz:

- „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć,

lub

- czas aktywacji świateł (np. dla funkcji „Follow-me-home lighting”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

Dostęp do menu ustawień na wyświetlaczu 2

Po zatrzymaniu pojazdu naciśnij przycisk 3 tyle razy, ile potrzeba, aby przejść do zakładki „Pojazd”; naciśnij kilkakrotnie przycisk 4 lub 5, aby uzyskać dostęp do menu „Ustawienia”, następnie potwierdź wybór, naciskając przycisk 6 „OK".

Wybór ustawień

Nawiguj za pomocą przycisku 4 lub 5, aby wybrać funkcję do modyfikacji i naciśnij 6 „OK”, aby potwierdzić wybór (wyświetlacz może się różnić w zależności od wyposażenia pojazdu i kraju):

a) “PANEL WSKAZNIKOW”:

- Język;

- Jednostka;

- Styl;

- Kolor.

b) “POJAZD”:

- Działanie wycieraczki tylnej szyby podczas cofania;

- Automatyczne wycieraczki przedniej szyby;

- Funkcja wycierania przedniej/tylnej szyby po użyciu spryskiwacza;

- Swobodne toczenie w trybie ECO;

- Powitanie na zewnątrz.

c) “POMOC PARKOWANIA”:

- Głośność brzęczyka.

d) “POMOC JAZDY”:

- Czułość ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu;

- Drgania sygnalizujące wykrycie zmiany pasa ruchu;

- Czułość systemu wspomagającego utrzymywanie pojazdu na pasie ruchu;

- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach;

- Aktywne hamowanie;

- Ostrzeżenie o przekraczaniu prędkości;

- Ostrzeżenie o odległości.

e) “OSWIETLENIE”:

- Tryb automatyczny lampki sufitowej.

f) “DOSTEP”:

- Blokowanie drzwi podczas jazdy;

- Otwieranie/zamykanie w trybie „wolne ręce”;

- Odblokowanie samych drzwi kierowcy;

- Automatyczne blokowanie;

- Ciche blokowanie;

- Automatyczne otwieranie/zamykanie;

- Automatyczne rozkładanie lusterek.

g) “RESET”.

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Po wybraniu wiersza naciśnij przycisk 6 „OK”, aby zmienić parametry funkcji.

Po wybraniu „POMOC PARKOWANIA”, następnie „GŁOŚNOŚĆ” lub „PANEL WSKAZNIKOW” i „JĘZYK” konieczne będzie ponowne wprowadzenie ustawienia (głośność dźwięku systemu pomocy przy parkowaniu lub język tablicy wskaźników). W takim przypadku należy dokonać wyboru i zatwierdzić go, naciskając przycisk „6 OK”; wybrana wartość jest przedstawiona za pomocą = przed wybranym wierszem.

Aby wyjść z menu, naciśnij 4 lub 5, aby uzyskać dostęp do opcji „POWRÓT” i potwierdź wybór, naciskając 6 „OK”. Kilkukrotne wykonanie tej operacji może okazać się konieczne.

Menu ustawień osobistych pojazdu nie może być używane w czasie jazdy. Przy prędkości powyżej 20 km/h na tablica wskaźników automatycznie wraca do trybu komputera pokładowego i systemu ostrzegania.