Powrót do listy

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczoną.

Elementy sterujące

1 Włącznik/wyłącznik ogranicznika prędkości.

2 Włącznik/wyłącznik regulatora prędkości.

3 Przełącznik do włączania i zmniejszania ograniczenia prędkości (SET/-).

4 Przełącznik do włączania i zwiększania ograniczenia prędkości lub ustawiania zapisanego ograniczenia prędkości (RES/+).

5 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci) (0).

Jazda samochodem

W przypadku, gdy ograniczenie prędkości jest ustawione, ale prędkość ta nie została jeszcze osiągnięta, prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nieposiadającego funkcji ogranicznika prędkości.

Od momentu uzyskania przez pojazd zapisanej prędkości, wciskanie pedału gazu nie umożliwi przekroczenia zaprogramowanej prędkości, z wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf „Przekroczenie prędkości ograniczonej”).

Można połączyć ogranicznik prędkości z funkcją „Wykrywanie znaków drogowych”. WYKRYWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

Włączanie funkcji

Naciśnij przycisk 1. Lampka ostrzegawcza 6 wyświetla się na szaro. Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Ogranicznik ON” z kreskami informujący, że funkcja ogranicznika prędkości działa, czekając na zapisanie ograniczenia prędkości.

Aby zapisać aktualną prędkość, naciśnij przełącznik 4 (RES/+) albo przełącznik 3 (SET/- ): prędkość ograniczenia zastępuje kreski i, w zależności od pojazdu, lampka ostrzegawcza 6 wyświetla się na biało.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości ograniczonej poprzez wciśnięcie (krótkie lub długie):

- przełącznik 4 (RES/+) w celu zwiększenia prędkości,

- przełącznik 3 (SET/-) w celu zmniejszenia prędkości.

Przekroczenie prędkości ograniczonej

W każdej chwili można przekroczyć ograniczenie prędkości. W tym celu należy zdecydowanie i mocno wcisnąć pedał przyspieszenia (poza „punkt oporu”).

Podczas przekraczania prędkości wartość ograniczenia prędkości błyska na czerwono na tablicy wskaźników. Następnie należy zwolnić pedał przyspieszenia: funkcja ogranicznika prędkości zostaje wznowiona, gdy pojazd zacznie jechać z prędkością niższą od zapisanej wartości.

Jeżeli ogranicznik prędkości nie jest dostępny (po kilku próbach aktywacji), skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości ograniczonej

Podczas zjeżdżania ze stromego wzniesienia system może nie być w stanie utrzymać ograniczenia prędkości: ograniczenie prędkości błyska na czerwono na tablicy wskaźników, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach czasu, informując o tej sytuacji.

Trzymaj stopy w pobliżu pedałów, aby być gotowym do reakcji w sytuacji awaryjnej.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji ogranicznika prędkości zostaje wstrzymane po naciśnięciu przełącznika 5 (0). Ograniczenie prędkości zostaje zapisane i jest wyświetlane na szaro na tablicy wskaźników.

Wywołanie prędkości ograniczonej

Jeżeli prędkość została zapisana w pamięci, można ją przywrócić, naciskając przełącznik 4.

Wyłączenie funkcji

Działanie ogranicznika prędkości zostaje przerwane:

- po naciśnięciu przełącznika 1. W takim przypadku prędkość nie jest już zapisana w pamięci;

- po naciśnięciu przełącznika 2. W tym przypadku zostaje wybrany regulator prędkości i nie ma zapisanej prędkości.

Lampka ostrzegawcza 6 znika z tablicy wskaźników i pojawia się komunikat „Ogranicznik wyłączony”, aby potwierdzić, że funkcja jest nieaktywna.

Gdy ogranicznik prędkości jest w trybie gotowości, naciśnięcie przełącznika 3 powoduje ponowną aktywację funkcji bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system bierze pod uwagę prędkość, z jaką jedzie pojazd.

UŻYWANIE OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI