PASY BEZPIECZEŃSTWA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości trasy. Ponadto, w poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasów, z którymi każdy użytkownik samochodu musi się zapoznać.

Przed uruchomieniem pojazdu, należy najpierw ustawić pozycję fotela kierowcy, następnie wszyscy pasażerowie powinni wyregulować pasy bezpieczeństwa, aby uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie.

Ustawienie fotela kierowcy

- Usiądź głęboko w fotelu (po zdjęciu płaszcza, kurtki...). Jest to istotne dla odpowiedniej pozycji kręgosłupa;

- ustawić odległość fotela od pedałów. Fotel powinien być odsunięty tak, aby umożliwić wciśnięcie pedałów do oporu. Oparcie fotela powinno być ustawione w taki sposób, aby ramiona pozostawały lekko zgięte;

- ustawić pozycję zagłówka. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, odległość między głową a zagłówkiem powinna być jak najmniejsza;

- ustawić wysokość siedzenia. Regulacja umożliwia uzyskanie optymalnego pola widzenia podczas jazdy; 

- ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa z tyłu, należy sprawdzić, czy tylna kanapa została prawidłowo zablokowana. TYLNA KANAPA: funkcje

Niewłaściwie ułożone lub skręcone pasy bezpieczeństwa mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń w razie wypadku.

Dla jednej osoby, dorosłej lub dziecka, należy używać tylko jednego pasa bezpieczeństwa.

Nawet kobiety w ciąży powinny zapinać pasy. W takim przypadku należy jednak zwrócić uwagę, aby pas biodrowy nie uciskał nadmiernie dolnej części brzucha i nie był zbyt luźny.

Regulacja pasów bezpieczeństwa

Oprzeć się wygodnie.

Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią.

Pas biodrowy 2 musi płasko przylegać do miednicy, zachodząc na uda.

Pas powinien możliwie jak najdokładniej przylegać do ciała. Np. unikać jazdy w zbyt grubych ubraniach i umieszczania pod pasem jakichkolwiek przedmiotów, itd.

Blokowanie

Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy sprawdzić prawidłowość zablokowania pasa, w tym celu pociągnąć za klamrę 3).

W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz go rozwinąć.

W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy. Puścić pas, umożliwiając samoczynne nawinięcie się taśmy na rolkę, a następnie rozwinąć go ponownie.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Odblokowywanie

Nacisnąć na przycisk 4, pas zostanie zwinięty automatycznie. Należy przytrzymać pas podczas zwijania.

ß Lampka ostrzegająca o niezapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i, zależnie od wersji pojazdu, pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu

Pojawia się na centralnym wyświetlaczu po włączeniu zapłonu, jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera (o ile fotel pasażera jest zajęty) nie został zapięty.

Zależnie od pojazdu, jeżeli fotel jest zajęty i jeden z pasów bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie odpięty, gdy pojazd jedzie z prędkością powyżej ok. 20 km/h, lampka ostrzegawcza ß miga i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy przez ok. 120 sekund.

Uwaga: w zależności od pojazdu przedmiot położony na fotelu pasażera może w niektórych przypadkach spowodować zapalenie lampki ostrzegawczej.

Ostrzeżenie o niezapięciu pasa na miejscach z tyłu (zależnie od wersji pojazdu)

Schemat 6 wyświetla się na tablicy wskaźników w momencie włączania zapłonu. Informuje kierowcę o stanie zapięcia tylnych pasów bezpieczeństwa za każdym razem, gdy następuje jedno z poniższych zdarzeń:

- w momencie włączania zapłonu;

- otwarciu drzwi;

- zapięcie lub odpięcie tylnego pasa bezpieczeństwa.

Znaczenie schematu 6:

- wskaźnik zielony: zapięty pas bezpieczeństwa;

- wskaźnik w kolorze czerwonym: fotel jest zajęty, a pas bezpieczeństwa nie jest zapięty;

- wskaźnik szary: miejsce nie jest zajęte.

Lampka ostrzegawcza ß na centralnym wyświetlaczu pojawia się również po włączeniu zapłonu, jeżeli tylny fotel jest zajęty, a pas bezpieczeństwa nie jest zapięty.

Gdy prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 20 km/h, lampka ostrzegawcza ß na centralnym wyświetlaczu pojawia się, gdy tylny pas bezpieczeństwa na zajętym fotelu nie jest zapięty.

Lampce towarzyszy ikona 6, która wyświetla się przez około 60 sekund przy każdym zapięciu lub odpięciu jednego z tylnych pasów bezpieczeństwa.

Gdy prędkość pojazdu przekroczy ok. 20 km/h i jeden z tylnych pasów bezpieczeństwa jest lub zostanie odpięty:

- lampka ostrzegawcza ß zaczyna migać na centralnym wyświetlaczu;

i

- sygnał dźwiękowy emituje ostrzeżenie przez około 120 sekund;

i

- ikona 6 wyświetla się przez co najmniej 180 sekund, a ikona odpowiedniego fotela zmienia kolor na czerwony.

Należy zawsze upewnić się, że pasażerowie z tyłu mają prawidłowo zapięte pasy i że wskazywana liczba zapiętych pasów odpowiada liczbie zajętych tylnych miejsc siedzących.

Uwaga: w zależności od pojazdu przedmiot położony na tylnych fotelach może w niektórych przypadkach spowodować wyzwolenie ostrzeżeń.

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Posłużyć się przyciskiem 7 w celu wyregulowania takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego zgodne z wyżej podanymi zaleceniami. Wcisnąć przycisk 7 i podnieść lub obniżyć pas. Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Boczne tylne pasy bezpieczeństwa 8

Zapinanie, odpinanie i regulacje wykonuje się w taki sam sposób jak przy pasach bezpieczeństwa z przodu.

Za każdym razem, gdy przy tylnej kanapie są wykonywane jakiekolwiek czynności, należy sprawdzić prawidłowe położenie i działanie tylnych pasów bezpieczeństwa.

Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa

Powoli rozwinąć pas bezpieczeństwa 9.

Zatrzaśnij klamrę w czarnym zamku 10.

Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa.

- Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczeń: dotyczy to zarówno pasów, foteli jak i poszczególnych elementów mocujących. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp.), ponieważ w razie wypadku zbyt luźny pas może być przyczyną powstania obrażeń.

- Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.

- Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.

- Pas nie może być skręcony.

- Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym.

- Przy przestawianiu tylnej kanapy do tyłu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pasów oraz sprzączek pasów bezpieczeństwa, aby elementy prawidłowo spełniały swoją funkcję.

- Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniej obudowy.

- Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie obudowy zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie.

- Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty, itp. ani przez żadną osobę, ani przedmiot).