Powrót do listy

PRZEDNIE FOTELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulacja siedzenia

Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu

Przesunąć przełącznik 1 do przodu lub do tyłu albo, zależnie od wersji pojazdu, przesunąć i przytrzymać uchwyt 4, aby odblokować fotel. Po przesunięciu fotela do żądanego położenia, puść uchwyt i upewnij się, czy fotel został zablokowany.

Aby podnieść lub opuścić siedzenie

Przestaw przełącznik 1 w górę lub w dół albo, zależnie od pojazdu, przesuń dźwignię 5 w górę lub w dół, aż zostanie osiągnięta wymagana pozycja.

Regulacja oparcia

Pochylanie oparcia

Przestaw przełącznik 2 do przodu lub do tyłu albo, zależnie od wersji pojazdu, przesuń uchwyt 6 i odchyl oparcie, aby ustawić je w wymaganej pozycji.

Po przesunięciu fotela do wybranego położenia, puść dźwignię i upewnij się, czy fotel został zablokowany.

Regulacja oparcia fotela na wysokości odcinka lędźwiowego

Naciśnij lewy lub prawy przycisk 3, aby zwiększyć lub zmniejszyć wsparcie.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Radzimy nie odchylać nadmiernie oparć foteli do tyłu, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność działania pasów bezpieczeństwa.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.

Podłokietnik środkowy 7

(zależnie od wersji pojazdu)

Aby ustawić środkowy podłokietnik 7, należy przesunąć go do przodu lub do tyłu.

Ogrzewane fotele

(zależnie od wersji pojazdu)

Pojazdy wyposażone tylko w podgrzewane fotele

Przy włączonym zapłonie

- Pierwsze naciśnięcie przycisku 8 na danym fotelu powoduje włączenie wysokiej temperatury podgrzewania. Zapalają się obie lampki kontrolne wbudowane w przycisk;

- drugie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy ogrzewania na niską moc. Zapala się jedna wbudowana lampka kontrolna;

- trzecie naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie ogrzewania.

Pojazdy wyposażone w podgrzewane i wentylowane fotele

Gdy silnik pracuje, naciśnięcie 8 wyświetla ustawienia na ekranie multimedialnym. Naciśnięcie przycisku 9 aktywuje podgrzewany fotel kierowcy lub pasażera.

Naciśnięcie przycisku 10 raz lub dwa razy włącza ogrzewanie fotela na niskim lub wysokim poziomie. Zapalają się lampki ostrzegawcze.

Ponowne naciśnięcie przycisku 8 wyłącza ogrzewanie fotela. Lampki ostrzegawcze gasną.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lampka ostrzegawcza przycisku 8 danego fotela gaśnie po około pięciu sekundach. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Fotele z wentylacją

(zależnie od wersji pojazdu)

Wentylacja foteli działa na zasadzie pochłaniania i tłoczenia powietrza do kabiny bez użycia układu klimatyzacji ani ogrzewania. Aby uzyskać najlepszą wydajność zaleca się korzystanie z tej funkcji przy włączonej klimatyzacji.

Uwaga: funkcja jest nieaktywna po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika.

Gdy silnik pracuje:

- naciśnięcie przycisku 8 wyświetla ustawienia na ekranie multimedialnym. Naciśnięcie przycisku 9 aktywuje wentylowany fotel kierowcy lub pasażera.

- naciśnięcie przycisku 11 raz lub dwa razy włącza wentylację fotela na niskim lub wysokim poziomie. Zapalają się lampki ostrzegawcze.

- ponowne naciśnięcie przycisku 8 wyłącza ogrzewanie fotela. Lampki ostrzegawcze gasną.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lampka ostrzegawcza przycisku 8 danego fotela gaśnie po około pięciu sekundach. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.