Powrót do listy

ZAGŁÓWKI PRZEDNIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podnoszenie zagłówka

Pociągnąć zagłówek w górę do żądanej wysokości. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Opuszczanie zagłówka

Wcisnąć przycisk 2 i przytrzymać zagłówek, opuszczając go do żądanej wysokości. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Zdejmowanie zagłówka

Ustawić zagłówek w najwyższej możliwej pozycji (w razie potrzeby odchylić oparcie do tyłu). Kiedy zagłówek znajduje się w swoim najwyższym położeniu, nacisnąć przycisk 2 i unieść nagłówek w celu wyjęcia go.

Montaż zagłówka

Należy dbać o czystość trzpieni zagłówka 3.

Wprowadzić trzpienie zagłówka w prowadnice 1 (odchylić oparcie do tyłu w razie potrzeby). Włożyć zagłówek, aż do zablokowania, następnie nacisnąć przycisk 2, aby wyregulować do żądanej wysokości. Sprawdzić, czy wszystkie trzpienie 3 są prawidłowo zablokowane w oparciu fotela.

Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy; powinny zawsze być prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli: odległość zagłówka od głowy powinna być jak najmniejsza, a górna jego część A musi znajdować się jak najbliżej czubka głowy.