Powrót do listy

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dźwignia sterująca 1

P: postój

R: bieg wsteczny

N: położenie neutralne

D: tryb automatyczny

M: tryb ręczny

4: informacja o biegu włączonym w trybie ręcznym.

Uwaga: nacisnąć przycisk 2, aby przestawić z położenia D lub N w położenie R lub P.

Uruchomienie silnika

Ustawić dźwignię 1 w położeniu P, włączyć zapłon.

W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem przycisku odblokowującego 2.

Wciskając pedał hamulca (lampka kontrolna 3 na wyświetlaczu gaśnie) przestawić dźwignię z pozycji P.

Ustawienie dźwigni sterującej w położeniu D lub R może odbywać się wyłącznie w czasie postoju, należy wówczas wcisnąć pedał hamulca, zdjąwszy uprzednio nogę z pedału przyspieszenia.

Prowadzenie pojazdu z użyciem automatycznego trybu przełożeń

Ustawić dźwignię 1 w pozycji D.

W większości sytuacji napotykanych w czasie jazdy, nie ma już potrzeby posługiwania się tą dźwignią: biegi włączają się automatycznie we właściwym momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Automatyczne działanie skrzyni biegów polega także na uwzględnianiu takich parametrów jak obciążenie pojazdu, ukształtowanie terenu i styl jazdy kierowcy.

Jazda ekonomiczna

Podczas normalnej jazdy, należy zawsze ustawiać dźwignię zmiany biegów w położeniu D i przytrzymywać lekko wciśnięty pedał gazu. Dzięki temu zmiana biegów następuje automatycznie przy niewielkich prędkościach obrotowych silnika.

Przyspieszanie i wyprzedzanie

Wcisnąć zdecydowanie pedał gazu (poza punkt oporu).

Automatyczna skrzynia biegów wybierze wówczas optymalne przełożenie, uwzględniające charakterystykę silnika.

Prowadzenie pojazdu z użyciem ręcznego trybu przełożeń

Ustawić dźwignię zmiany biegów 1 w położeniu D, przesunąć dźwignię w lewo.

Włączanie biegów w trybie ręcznym odbywa się poprzez pchnięcie dźwigni:

- do przodu, w celu włączenia niższego biegu;

- do tyłu, w celu włączenia wyższego biegu.

Informacja o włączonym biegu pojawia się na wyświetlaczu, na tablicy wskaźników.

Przypadki szczególne

W niektórych sytuacjach (np. ochrona silnika, działanie układu ESC itp.) system może automatycznie zmienić bieg.

Podobnie w celu uniknięcia tzw. „niewłaściwych zmian biegów“, „automat“ może uniemożliwić zmianę biegu: w takim przypadku informacja o biegu miga przez kilka sekund na tablicy wskaźników.

Przypadki szczególne

- Jeśli ukształtowanie terenu oraz liczne zakręty nie pozwalają na jazdę w trybie automatycznym (np. w terenie górzystym), zalecane jest przejście do trybu ręcznego. Ma to na celu uniknięcie zbyt częstych zmian biegów wymuszanych przez tryb automatyczny przy wjeżdżaniu pod górę oraz wykorzystanie hamowania silnikiem podczas długich zjazdów.

- Przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, chcąc zapobiec gaśnięciu silnika bezpośrednio po uruchomieniu, należy odczekać chwilę, pozostawiając dźwignię sterującą w położeniu P lub N, przed jej przestawieniem do położenia D lub R.

Przy wjeździe na wzniesienie, aby pojazd pozostał zatrzymany, należy zwolnić pedał gazu.

Ryzyko przegrzania automatycznej skrzyni biegów.

Zatrzymanie samochodu

Po zatrzymaniu samochodu, trzymając nogę na pedale hamulca, należy ustawić dźwignię w pozycji P: skrzynia biegów znajduje się w położeniu neutralnym, a koła napędowe są zablokowane mechanicznie.

Zaciągnąć hamulec ręczny.

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Częstotliwość przeglądów

Zapoznać się z instrukcją serwisową pojazdu lub skonsultować z ASO, aby sprawdzić, czy automatyczna skrzynia biegów wymaga okresowego przeglądu. Jeżeli skrzyni nie trzeba serwisować, nie należy również uzupełniać poziomu oleju.

Nieprawidłowości w działaniu

- w czasie jazdy, jeżeli na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „SKONTROLUJ SKRZYNIE BIEGOW”, oznacza to usterkę.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

- w czasie jazdy, jeżeli na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „PRZEGRZANIE SKRZYNI BIEGOW”, należy się jak najszybciej zatrzymać, aby schłodzić skrzynię biegów; gdy to nastąpi, komunikat zniknie;

- holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, patrz paragraf „Holowanie” w rozdziale 5.

Jeśli przy uruchamianiu silnika, dźwignia zostaje zablokowana w położeniu P podczas wciskania pedału hamulca, istnieje możliwość ręcznego zwolnienia dźwigni. W tym celu, należy odpiąć podstawę dźwigni, następnie włożyć narzędzie (sztywny trzpień) do szczeliny 5, aż dźwignia się odblokuje.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.