Powrót do listy

AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI I POKRYW PODCZAS JAZDY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Po ruszeniu, system automatycznie zablokuje elementy otwierane pojazdu, gdy tylko zostanie rozwinięta prędkość około 10 km/h.

Odblokowanie następuje:

- przez naciśnięcie przycisku 1 odblokowania zamków drzwi;

- po zatrzymaniu pojazdu, przy otwarciu drzwi przednich.

Uwaga: w przypadku otwarcia/zamknięcia jednych z drzwi, zostaną one ponownie automatycznie zablokowane, gdy pojazd osiągnie prędkość około 10 km/h.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Przy włączonym silniku, wcisnąć przycisk 1, przytrzymując przez około 5 sekund, do momentu aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Nieprawidłowości w działaniu

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu (funkcja automatycznego blokowania nie działa, lampka kontrolna wbudowana w przycisk 1 nie zapala się w chwili zablokowania zamków itp.), należy sprawdzić przede wszystkim, czy wszystkie elementy zamykane zostały prawidłowo zamknięte. Jeżeli są prawidłowo zamknięte, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Odpowiedzialność kierowcy

W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy pamiętać, że może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny w razie wypadku.