Powrót do listy

FUNKCJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych. System włączy się automatycznie podczas uruchomienia pojazdu. W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itd.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

- skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N;

i

- pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno);

i

- pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty;

i

- prędkość pojazdu jest zerowa przez około sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położeniu P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej;

i

- pedał sprzęgła jest zwolniony;

Migająca lampka kontrolna oznacza, że pedał sprzęgła nie został dostatecznie zwolniony;

i

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 3 km/h.

We wszystkich pojazdach lampka kontrolna świeci się na tablicy wskaźników w sposób ciągły, ostrzegając o przejściu silnika w stan czuwania.

Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.

Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).

Przed wyjściem z pojazdu konieczne jest wyłączenie silnika przez naciśnięcie przycisku wyłączania (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika”).

Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

W niektórych sytuacjach, takich jak wjazd na skrzyżowanie, możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła

Wyjście z trybu czuwania silnika

W przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów:

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M,

- pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia znajduje się w położeniu N i hamulec postojowy jest poluzowany lub

- pedał hamulca jest wciśnięty ponownie; dźwignia znajduje się w położeniu P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym lub

- w położeniu R lub

- pedał gazu jest wciśnięty.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów:

- bieg w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła lekko wciśnięty, lub

- włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej Ä na tablicy wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

W przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów:

Ponowne uruchomienie może zostać wstrzymane, jeżeli pedał sprzęgła zostanie zwolniony zbyt szybko, gdy włączony jest bieg.

Podczas uzupełniania paliwa silnik musi być całkowicie wyłączony (a nie znajdować się w stanie czuwania): należy koniecznie wyłączyć silnik przez naciśnięcie przycisku wyłączania silnika (patrz paragraf „Uruchamianie-wyłączanie silnika“).

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

- włączony jest wsteczny bieg;

- pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;

- drzwi kierowcy nie są zamknięte;

- pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;

- za duża wysokość;

- nachylenie jest zbyt strome dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;

- funkcja „dobra widoczność“ jest włączona (patrz paragraf „klimatyzacja automatyczna“ w rozdziale 3);

- temperatura silnika jest niewystarczająca;

- układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji;

lub

-...

Na tablicy wskaźników świeci się lampka kontrolna . Lampka kontrolna informuje o braku możliwości przejścia silnika w stan czuwania.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.

Przypadki szczególne

Jeśli przy silniku w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp.) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa, otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela, zapłon wyłączy się samoczynnie.

Aby uruchomić ponownie silnik i aktywować system Stop and Start, należy nacisnąć przycisk rozruchu (patrz punkt „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy

Dzieje się tak w następujących przypadkach:

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia;

- funkcja „dobra widoczność“ jest włączona (patrz paragraf „klimatyzacja automatyczna“ w rozdziale 3);

- akumulator nie jest wystarczająco naładowany;

- prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);

- wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;

-...

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1 w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat „Stop & Start wyłączony» pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Stop & Start włączony” i gaśnie lampka kontrolna wbudowana 2 w przełącznik 1.

System włącza się automatycznie przy każdym włączeniu silnika poprzez naciśnięcie przycisku uruchamiania (patrz punkt „Uruchamianie i wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj Stop & Start» pojawia się na tablicy wskaźników, a lampka kontrolna 2 przełącznika 1 jest zapalona, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

W przypadku zatrzymania awaryjnego, silnik można ponownie uruchomić naciskając pedał sprzęgła, jeśli funkcja Stop and Start jest aktywna.

Cecha szczególna : silnik w stanie czuwania, wciśnięcie przełącznika 1 ponownie uruchamia automatycznie silnik.

Przed wyjściem z pojazdu konieczne jest wyłączenie silnika przez naciśnięcie przycisku wyłączania (patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika”).