Powrót do listy

GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wyświetlacz A

Aby uaktywnić wyświetlacz 2 przeznaczony do ustawiania godziny, nacisnąć przycisk 3 lub 4 dźwigienki 1.

Po kilku sekundach, godziny i minuty zaczynają migać. Można rozpocząć ustawianie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 3 lub 4 w celu ustawienia godziny.

Jak tylko godziny zaczynają migać, kilkakrotnie nacisnąć lub przytrzymać wciśnięty 3 lub 4 w celu ich ustawienia.

Odczekać kilka sekund, aż na wyświetlaczu zaczną migać minuty: należy kilkakrotnie nacisnąć krótko lub długo przycisk 3 lub 4 w celu ustawienia minut.

Ustawienie zakończone, godziny i minuty świecą w sposób ciągły przez 2 sekundy: ustawienie jest zachowane.

Można przejść do kolejnego wyświetlacza.

W przypadku przerwy w zasilaniu (odłączony akumulator, odłączony przewód zasilający, itd.), należy ponownie ustawić zegar.

Radzimy nie przeprowadzać regulacji w czasie jazdy.

Wyświetlacz B

Samochody wyposażone w systemy nawigacji, telefony itp.

Cechy szczególne pojazdów związane z obsługą takiego wyposażenia są opisane w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Cecha szczególna:

Gdy temperatura na zewnątrz zawiera się w przedziale między - 3 °C i + 3 °C, napis °C miga (sygnalizując ryzyko gołoledzi).

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Tworzenie się gołoledzi jest związane z wieloma lokalnymi czynnikami meteorologicznymi, jak nasłonecznienie, wilgotność powietrza; samo określenie temperatury powietrza nie może więc być wystarczające, by stwierdzić występowanie gołoledzi na drodze.