Powrót do listy

KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Przy włączaniu wstecznego biegu (i przez około 5 sekundy po zmianie na inny bieg) kamera 1 umieszczona w pobliżu świateł przesyła widok strefy znajdującej się za pojazdem na ekran wielofunkcyjny 2.

Korzystając z tego systemu należy najpierw obserwować pola pomiaru (ruchome dla toru jazdy i stałe dla odległości). Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Uwaga:

- należy zwrócić uwagę, aby kamera cofania nie była niczym pokryta (brud, błoto, śnieg itp.);

- Zależnie od wersji pojazdu, niektóre parametry można ustawiać za pośrednictwem wyświetlacza wielofunkcyjnego 2. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia.

Funkcja ma charakter pomocniczy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Ruchome pole pomiaru odległości 3 (zależnie od wersji pojazdu)

Jest pokazany w kolorze niebieskim na ekranie wielofunkcyjnym 2 Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

Stałe pole pomiaru odległości 4

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników ABC wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;

- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;

- C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

To pole pomiaru odległości pozostaje stałe i pokazuje tor jazdy samochodu, jeśli jego koła są ustawione na wprost.

Ekran wielofunkcyjny pokazuje odwrócony obraz (jak w lusterku wstecznym).

Pola pomiaru odległości to odwzorowanie rzutu na płaską powierzchnię podłoża; informacje z tych pól należy pominąć, gdy nakładają się one na przeszkodę pionową lub ustawioną na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu wielofunkcyjnego mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeśli bagażnik jest otwarty lub źle zamknięty, pojawia się komunikat „OTWARTY BAGAZNIK” i w zależności od wersji pojazdu znika obraz z kamery.