Powrót do listy

KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

1 Regulacja temperatury powietrza.

2 Regulacja siły nawiewu powietrza.

3 Klimatyzacja.

4 Rozdział powietrza w kabinie.

5 Usuwanie szronu-zaparowania z tylnej szyby i, zależnie od wersji pojazdu, z lusterek wstecznych.

6 Recyrkulacja powietrza.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

(zależnie od wersji pojazdu)

Za pomocą przycisku 3 można także uruchomić (kontrolka zapalona) lub wyłączyć (kontrolka zgaszona) klimatyzację.

Włączenie instalacji nie jest możliwe, gdy element sterujący 2 znajduje się w pozycji off.

Zastosowanie klimatyzacji pozwala na:

- obniżenie temperatury w kabinie;

- szybką likwidację zaparowania.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Dostępnych jest pięć ustawień rozdziału powietrza. Obrócić element sterujący 4, aby wybrać rozdział powietrza.

W Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

i Strumień powietrza jest rozłożony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na nogi osób podróżujących.

ó Strumień powietrza jest kierowany głównie na stopy pasażerów.

G Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów w desce rozdzielczej, na nogi podróżujących z przodu i, zależnie od wersji pojazdu, pasażerów na miejscach w drugim rzędzie.

J Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów deski rozdzielczej.

Włączanie recyrkulacji powietrza

Nacisnąć przycisk 6: zapala się wbudowana lampka kontrolna. Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:

- odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza...);

- szybsze obniżenie temperatury powietrza w kabinie.

Regulacja siły nawiewu

Obrócić element sterujący 2. Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym większa jest ilość nawiewanego powietrza. W celu zamknięcia wlotu powietrza należy ustawić element sterujący 2 w pozycji OFF.

System jest wyłączony: siła nawiewu powietrza w kabinie jest zerowa (pojazd na postoju), w trakcie jazdy można jednak wyczuć lekki przepływ powietrza.

Szybkie usuwanie zaparowania

Ustawić elementy sterujące 124 w położeniach W:

- powietrze zewnętrzne ;

- maksymalna temperatura ;

- usuwanie zaparowania.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 1 do wybranego położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięta w stronę z czerwonym oznaczeniem, tym wyższa temperatura w kabinie.

W wyniku długotrwałego korzystania z klimatyzacji może pojawić się uczucie chłodu. Aby zwiększyć temperaturę, obrócić pokrętło 1 w prawo.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Przy pracującym silniku, należy wcisnąć przycisk 5. Zapala się lampka kontrolna.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz, z ogrzewanych lusterek zewnętrznych, regulowanych elektrycznie (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 5.

Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń. Dlatego też, zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez ponowne naciśnięcie przycisku 6 zaraz po opuszczeniu strefy zanieczyszczonego powietrza.

Wykorzystanie pozycji W i i uniemożliwia uruchomienie recyrkulacji powietrza, aby uniknąć możliwości zaparowania przedniej szyby a powoduje włączenie klimatyzacji. Lampka kontrolna wbudowana w przycisk 3 nie zapala się.