Powrót do listy

KLIMATYZACJA: informacje i instrukcje dotyczące obsługi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rady związane z eksploatacją

W niektórych przypadkach (klimatyzacja wyłączona, włączona recyrkulacja powietrza, prędkość nawiewu zerowa lub słaba,...) może się zdarzyć, że na szybach i szybie przedniej samochodu pojawi się zaparowanie.

W przypadku zaparowania należy użyć funkcji „dobra widoczność”, aby je usunąć, a następnie najlepiej włączyć klimatyzację w trybie automatycznym w celu uniknięcia powstawania pary.

Konserwacja

Częstotliwość wykonywania kontroli jest podana w książce przeglądów pojazdu.

Zużycie paliwa

Podczas korzystania z klimatyzacji, zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem.

W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już konieczne.

Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska

W czasie jazdy nawiewy powinny być otwarte, a szyby zamknięte.

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, przed ruszeniem należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza.

Nieprawidłowości w działaniu

Ogólnie biorąc, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

- Obniżona skuteczność usuwania szronu, pary lub działania klimatyzacji.

Przyczyną może być zanieczyszczenie filtra kabiny.

- Brak nawiewu zimnego powietrza.

Sprawdzić odpowiednie ustawienie elementów sterujących oraz stan bezpieczników. W przeciwnym razie wyłączyć klimatyzację.

Obecność wody pod pojazdem

Przy dłuższym stosowaniu klimatyzacji można zauważyć wyciek wody spod samochodu. Jest to zjawisko normalne, spowodowane skraplaniem się pary wodnej.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.

Układ klimatyzacji należy regularnie włączać, nawet przy niskiej temperaturze. Układ należy włączać co najmniej raz na miesiąc na około 5 minut.

Nie należy samodzielnie otwierać układu z czynnikiem chłodzącym. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.

Obwód czynnika chłodniczego może zawierać fluorowane gazy cieplarniane.

W zależności od wersji znajdziesz następujące informacje na etykiecie A umieszczonej w komorze silnika.

Treść i lokalizacja informacji na etykiecie A zależy od pojazdu.

Ñ Typ czynnika chłodniczego

Typ oleju w układzie klimatyzacji

Produkt łatwopalny

Skorzystaj z instrukcji obsługi

Obsługa

Ilość czynnika chłodniczego w instalacji pojazdu.

x,xxx kg

Wpływ na globalne ocieplenie (odpowiednik CO2).

GWP xxxxx

Ilość (masa) i odpowiednik CO2.

Odpowiednik CO2: x,xx t

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Nie wolno otwierać obwodu czynnika chłodniczego. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.