Powrót do listy

OSTRZEŻENIE O MARTWYM PUNKCIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ten system informuje kierowcę, gdy w obszarze rozpoznania A znajduje się inny pojazd.

System działa, kiedy samochód jedzie z prędkością od 30 do 140 km/h.

Ta funkcja wykorzystuje czujniki 1 zainstalowane po każdej stronie przedniego i tylnego zderzaka.

Po włączeniu zapłonu system wyszukuje ustawienia zostawione przy ostatnim wyłączeniu.

Cecha szczególna

Należy zwrócić uwagę, aby czujniki nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Jeśli jeden z czujników jest zakryty, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Oczyść czujnik martwego pola”. wyczyścić czujniki.

Włączanie/włączanie

Na ekranie wielofunkcyjnym 2 wybrać menu „Pojazd”, „Aides à la conduite”, „Ostrzeżenie o martwej strefie”, następnie wybrać „ON” lub „OFF”.

W pojazdach niewyposażonych w wielofunkcyjny ekran sterujących nacisnąć przycisk 3.

Wskaźnik 4

Wskaźnik 4 znajduje się na każdym lusterku wstecznym 5.

Uwaga: regularnie czyścić zewnętrzne lusterka wsteczne 5, aby kierunkowskazy 4 były dobrze widoczne.

Zasada działania

Funkcja ostrzega;

- kiedy prędkość pojazdu wynosi od 30 do 140 km/h;

- kiedy pojazd znajduje się w martwym punkcie i porusza się w tym samym kierunku, co samochód z czujnikami.

Podczas wyprzedzania innego pojazdu wskaźnik 4 wyświetla się w przypadku, gdy wymijany pojazd znajduje się w martwym polu widzenia dłużej niż jedną sekundę.

Wyświetlanie informacji B

Funkcja jest włączona i nie wykrywa żadnego pojazdu.

Wyświetlanie informacji C

Pierwsze ostrzeżenie: wskaźnik 4 sygnalizuje wykrycie pojazdu w martwym polu widzenia.

Wyświetlanie informacji D

Gdy włączony jest kierunkowskaz, wskaźnik 4 miga, jeśli funkcja wykryje pojazd w strefie martwego punku po stronie, w którą skręcona jest kierownica. Po wyłączeniu kierunkowskazu, przechodzi do pierwszego ostrzeżenia (wyświetlanie C).

Warunki ustania działania

- Jeśli obiekt się nie porusza;

- jeśli jest duży ruch;

- podczas prowadzenia pojazdu na zakręcie;

- jeśli przedni i tylny czujnik zarejestrują obiekt w tym samym czasie (np. długi samochód ciężarowy);

-...

Nieprawidłowości w działaniu

Jeśli system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj alarm martwego pola”. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga: w momencie uruchamiania silnika wskaźnik 4 i wyświetlacz B miga trzy razy. Taka sytuacja jest normalna.

Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. W przypadku jazdy po wąskim pasie ruchu system może wykrywać pojazdy znajdujące się na innych pasach.

- Zdolność wykrywania systemu obejmuje szerokość standardowego pasa jezdni. Podczas jazdy szeroką drogą system może nie wykryć pojazdu znajdującego się w martwym punkcie.

- W przypadku oddziaływania silnych fali elektromagnetycznych (np. pod linią wysokiego napięcia) lub bardzo złych warunków pogodowych (silne opady, śnieg itp.) działanie systemu może być czasowo zakłócone. Podczas jazdy trzeba zachować jak najwyższą ostrożność.

Ryzyko wypadku.

Ponieważ czujniki są zabudowane, wszelkie działania (naprawy, wymiana, naprawa lakieru itp.) powinny być wykonywane przez wyspecjalizowanego partnera.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc, informując, że inny pojazd znajduje się w strefie martwego punktu pojazdu.

Nie może zatem zastępować czujności kierowcy ani zwalniać go z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).