Powrót do listy

PODNOŚNIKI SZYB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Te systemy działają przy włączonym lub wyłączonym zapłonie, aż do chwili otwarcia jednych z drzwi przednich (z ograniczeniem do około 3 minut).

Elektryczne podnośniki szyb

Wcisnąć lub pociągnąć za przełącznik szyby, aby ją opuścić lub podnieść do żądanej wysokości: tylne szyby nie otwierają się całkowicie.

Poruszać przełącznikiem z miejsca kierowcy:

1 szyba po stronie kierowcy;

2 szyba po stronie pasażera z przodu;

3 i 5 szyby po obu stronach pasażerów z tyłu pojazdu.

Poruszać przełącznikiem z miejsc pasażerów 6.

Bezpieczeństwo pasażerów

Kierowca może zablokować działanie funkcji podnośników szyb wciskając przełącznik 4. Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat zatwierdzający.

Należy uważać, aby żadne przedmioty nie naciskały na uchyloną szybę, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia podnośnika szyby.

Odpowiedzialność kierowcy

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie dziecko (lub zwierzę) nawet na bardzo krótki czas, jeżeli kluczyk lub karta RENAULT znajdują się wewnątrz pojazdu. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi. W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Tryb impulsowy

Zależnie od wersji pojazdu, ten tryb działania stanowi uzupełnienie działania wyżej opisanych elektrycznych podnośników szyb. W ten tryb wyposażona jest jedynie szyba po stronie kierowcy.

Wcisnąć lub pociągnąć krótko i do oporu przełącznik 1: szyba opuszcza się lub podnosi całkowicie. Poruszenie przełącznika powoduje zatrzymanie przesuwania się szyby.

Uwaga: kiedy szyba po stronie kierowcy napotyka na opór pod koniec cyklu przesuwania (np.: palce, gałąź drzewa itp.) zatrzymuje się, a następnie opuszcza się o kilka centymetrów.

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli funkcja zamykania jednej z szyb nie działa, system przechodzi do zwykłego trybu działania: należy pociągnąć dany przełącznik tyle razy, ile to konieczne, aby zamknąć szybę do końca (szyba zamyka się etapami), a następnie przytrzymać wciśnięty (po stronie zamykania) przez jedną sekundę, a potem opuścić i podnieść całkowicie szybę w celu ustawienia parametrów początkowych systemu.

W razie potrzeby, zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Podczas zamykania szyb należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje z pojazdu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.