Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe zamontowane w zderzaku pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 20-30 centymetrów od pojazdu, sygnał staje się ciągły.

System wykrywa przeszkody z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu.

Dopóki pojazd jedzie z prędkością poniżej około 10 km/h, system pomocy przy parkowaniu pozostaje włączony.

System pomocy przy parkowaniu nie ma funkcji, która uwzględnia holowanie przyczepy lub jazdę z dodatkowym wyposażeniem przeznaczonym do przewozu bagażu itp.

Przypadki szczególne

Należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe oznaczone strzałkami 1 nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w czasie jazdy przy wykonywaniu manewrów, informując, poprzez sygnały dźwiękowe, jaka jest odległość między pojazdem a przeszkodą.

Nie może ona jednak w żadnym wypadku zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i być odpowiedzialny podczas wykonywania manewrów.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).

Uwaga: ekran 2 wyświetla otoczenie pojazdu i emituje sygnały dźwiękowe.

Należy koniecznie pokonać kilka metrów, zanim uaktywni się wykrywanie boczne.

Kiedy wszystkie strefy mają szare tło, to znaczy, że pojazd jest nadzorowany z każdej strony:

- A: trwa analiza otoczenia pojazdu;

- B: analiza otoczenia pojazdu została przeprowadzona.

Czynność

Wykrywana jest większość przedmiotów znajdujących się w pobliżu przodu, tyłu i boków pojazdu.

Zależnie od odległości do przeszkody, zwiększa się częstotliwość sygnału dźwiękowego, aż staje się on ciągły, kiedy odległość wynosi ok. 20 cm po bokach i 30 cm z przodu i z tyłu. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone pojawiają się na wyświetlaczu C.

Wykrywanie przeszkód po bokach

W zależności od ustawienia kół system określa tor jazdy pojazdu i ostrzega przed zagrożeniem zderzenia z przeszkodą 3 znajdującą się z boku pojazdu.

Kiedy system wykrywa przeszkodę z boku pojazdu:

- jeśli istnieje ryzyko zderzenia, rozlega się sygnał dźwiękowy z częstotliwością zwiększającą się w miarę zbliżania do przeszkody aż do przekształcenia się w sygnał ciągły. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone pojawiają się na wyświetlaczu D;

- jeśli nie ma ryzyka zderzenia, nie uruchamia się żaden sygnał przy zbliżaniu do przeszkody. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone będą zakreskowane na wyświetlaczu D.

Uwaga: w przypadku zmiany toru jazdy podczas manewru ryzyko uderzenia w przeszkodę może zostać zasygnalizowane z opóźnieniem.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Regulacja głośności sygnału systemu pomocy przy parkowaniu

Zależnie od wersji pojazdu niektóre parametry można ustawiać za pośrednictwem wyświetlacza multimedialnego 4. Patrz instrukcja wyposażenia, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji.

Wyłączanie systemu

Wcisnąć przycisk 5 w celu wyłączenia systemu.

Kontrolka wbudowana w przycisk zapala się, przypominając, że system jest wyłączony.

Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie systemu i zgaśnięcie lampki kontrolnej.

W zależności od wersji pojazdu system pomocy przy parkowaniu można wyłączyć za pośrednictwem wyświetlacza multimedialnego. Patrz instrukcja wyposażenia, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji.

Nieprawidłowości w działaniu

Zależnie od wersji pojazdu, gdy system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „SKONTROLUJ POMOC PARKOW”, zapala się lampka kontrolna © i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy przez ok. 5 sekund. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi), może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.