Powrót do listy

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W przypadku przebicia opony

Zależnie od wersji pojazdu, użytkownik może skorzystać z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie, niedopompowanie itp.) na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza . Patrz „Ostrzeżenie sygnalizujące spadek ciśnienia w oponie” w rozdziale 2.

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe różniące się od pozostałych kół:

- Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.

- Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło identyczne, co koło fabryczne.

- Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.

- Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

- W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

- Wyświetlacz tablicy wskaźników pokazuje lampkę kontrolną , która miga przez kilka sekund, a następnie świeci się w sposób ciągły.

Pojazd bez głośnika niskotonowego

- Otworzyć klapę;

- ustawić ruchomą płytę podłogową w położeniu pośrednim (patrz część „Schowek w bagażniku” w rozdziale 3);

- podnieść wykładzinę podłogową bagażnika 2;

- odkręcić środkową śrubę mocującą umieszczoną pod podnośnikiem;

- wyjąć zestaw narzędzi 3;

- wyjąć koło zapasowe 1.

Pojazd wyposażony w głośnik niskotonowy

- Otworzyć klapę;

- ustawić ruchomą płytę podłogową w położeniu pośrednim (patrz część „Schowek w bagażniku” w rozdziale 3);

- podnieść wykładzinę podłogową bagażnika 2;

- poluzować środkowe mocowanie 4, odłączyć przewód zasilający 5 od głośnika niskotonowego 6 i wymontować ten głośnik (patrz etykietę A przyklejoną do głośnika niskotonowego);

- wyjąć koło zapasowe 1.

Odradzamy demontaż i podłączanie głośnika niskotonowego w przypadku przebicia opony: może to spowodować uszkodzenie tego głośnika.

Wymontować głośnik niskotonowy 6; po zamontowaniu podłączyć i ustawić głośnik w fabrycznym położeniu. Obchodzić się ostrożnie z tym podzespołem. Jakiekolwiek uszkodzenie może spowodować nieprawidłowe działanie głośnika niskotonowego.