Powrót do listy

PRZEDNIE FOTELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przesuwanie fotela do przodu lub do tyłu

Podnieść uchwyt 1 w celu odblokowania fotela. Po przesunięciu fotela do żądanego położenia, puścić uchwyt i upewnić się, czy fotel został zablokowany.

W celu podniesienia lub opuszczenia siedzenia fotela

Zmieniać położenie dźwigni 2 w górę lub w dół tyle razy, ile jest to konieczne.

Pochylanie oparcia

Obracać pokrętłem 3 w celu ustawienia oparcia w wybranym położeniu.

Ogrzewane fotele

Przy włączonym zapłonie, wcisnąć przełącznik 4 danego fotela. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przełącznik.

Wyposażony w termostat system reguluje poziom ogrzewania i wyłącza je w razie potrzeby.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.

Radzimy nie odchylać nadmiernie oparć foteli do tyłu, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność działania pasów bezpieczeństwa.

Podłokietnik środkowy 5

Regulacja podłokietnika do góry

Podnieść podłokietnik do żądanej pozycji.

Regulacja podłokietnika do dołu

Podnieść podłokietnik do pozycji złożonej wzdłuż fotela, a następnie opuścić go.

Aby schować podłokietnik

Podnieść podłokietnik do pozycji złożonej A. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.