Patrz „Funkcja bezpieczeństwo dzieci: wyłączanie/włączanie poduszki powietrznej pasażera

airbag” w rozdziale 1.

Order: 
290
Image: 
Model: