Patrz „Funkcja bezpieczeństwo dzieci: wyłączanie/włączanie poduszki powietrznej pasażera

airbag” w rozdziale 1).

Order: 
300
Image: 
Model: