Powrót do listy

REFLEKTORY PRZEDNIE: wymiana żarówek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Światło kierunkowskazu

Obrócić o ćwierć obrotu oprawkę żarówki 1 i wyjąć żarówkę.

Typ żarówki: PY21W.

Po zamontowaniu żarówki, należy się upewnić, czy została ona prawidłowo zablokowana.

Światło mijania

Aby zmienić żarówkę:

- zdjąć osłonę A;

- odłączyć przewody 3 (czarne złącze);

- odpiąć sprężynę 2 i wyjąć żarówkę.

Typ żarówki: H1.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Bańki żarówek znajdują się pod ciśnieniem i w związku z tym mogą eksplodować podczas wymiany.

Ryzyko obrażeń.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami lub na wszelki wypadek, należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników.

Światło drogowe

Aby zmienić żarówkę:

- zdjąć osłonę B;

- odłączyć przewody 5 (czarne złącze);

- odpiąć sprężynę 4 i wyjąć żarówkę.

Typ żarówki: H1.

Użyć koniecznie żarówek o obniżonej emisji promieniowania ultrafioletowego U.V.55W, aby nie zniszczyć plastikowego klosza reflektorów.

Nie wolno dotykać szkła żarówki. Należy ją trzymać za trzonek.

Po dokonaniu wymiany żarówki należy sprawdzić, czy osłona została prawidłowo założona.

Uwaga: żarówka światła pozycyjne pod pokrywą B jest wyłączona. Nie trzeba jej wymieniać.

Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami lub na wszelki wypadek, należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon (odnieś się do punktu „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Bańki żarówek znajdują się pod ciśnieniem i w związku z tym mogą eksplodować podczas wymiany.

Ryzyko obrażeń.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.

Kierunkowskazy/światła mijania/diodowe światła drogowe 6

(zależnie od wersji pojazdu)

Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Diodowe przednie światła przeciwmgielne 7

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Diodowe światła dzienne/światła pozycyjne 8

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Dodatkowe reflektory

Aby wyposażyć samochód w reflektory „przeciwmgielne”, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wszelkie naprawy (jak również modyfikacje) instalacji elektrycznej muszą być dokonywane przez Autoryzowanego Partnera marki, który dysponuje niezbędnymi częściami do montażu, gdyż nieprawidłowe podłączenie może spowodować jej uszkodzenie (przewodów, podzespołów, w szczególności alternatora).