Powrót do listy

SYSTEMY KONTROLI I WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:

- system zapobiegający blokowaniu kół  (ABS);

- układu kontroli toru jazdy (ESC) z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym;

- wspomagania jazdy z przyczepą;

- system wspomagania nagłego hamowania;

- kontrola przyczepności;

- system pomocy przy ruszaniu pod górę.

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)

Podczas gwałtownego hamowania, system ABSpozwala uniknąć zablokowania kół, a więc umożliwia kontrolę nad drogą hamowania oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewrów mających na celu uniknięcie przeszkody podczas hamowania. Ponadto system ten pozwala zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na nawierzchni o słabej przyczepności (mokra jezdnia itp.).

Każde uruchomienie się systemu objawia się drganiem pedału hamulca. System ABS nie pozwala w żadnym wypadku na polepszenie parametrów „fizycznych” związanych z przyczepnością opon do nawierzchni. Tak więc zasady ostrożnej jazdy muszą być koniecznie przestrzegane (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami itp.).

Nieprawidłowości w działaniu

- Wyświetla się ikona © i x, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj ABS”, „SKONTROLUJ UKLAD HAMULCOWY” oraz, zależnie od pojazdu, „Skontroluj ESC”; następuje wyłączenie ABS, ESC i funkcji wspomagania nagłego hamowania. Działanie układu hamulcowego jest nadal zapewnione;

- Wyświetla się ikona x, D, © i ®, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „USTERKA UKLADU HAMULCOWEGO”: oznacz to usterkę układu hamulcowego.

W obu przypadkach należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). System ABS będzie dostosowywał siłę stosowaną w układzie hamulcowym.

Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz wymusza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Układ kontroli toru jazdy (ESC) z kontrolą podsterowności i układem antypoślizgowym

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych (uniknięcie zderzenia z przeszkodą, utrata przyczepności na zakręcie, itp.).

Zasada działania

Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę.

Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd.

System porównuje polecenia kierowcy z rzeczywistym torem jazdy samochodu i w razie potrzeby wprowadza niezbędne korekty, włączając hamulce poszczególnych kół i/lub zmieniając moc silnika, w przypadku uruchomienia systemu na tablicy wskaźników miga lampka kontrolna .

Kontrola podsterowności

Funkcja ta optymalizuje działanie systemu ESC w przypadku wyraźnej·podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia).

Układ antypoślizgowy

System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub zwalniania.

Zasada działania

Za pomocą czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni.

Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © i oraz, zależnie od pojazdu, wyświetla się komunikat „Skontroluj ESC”. W takim przypadku ESC i układ antypoślizgowy są wyłączone.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Nie zwiększają one ograniczeń pojazdu i nie powinny zachęcać do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania.

Zasada działania

System pozwala na wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania po naciśnięciu pedału hamulca. W takim przypadku uruchamiana jest natychmiast pełna siła wspomagania hamowania, co pozwala na jak najszybsze włączenie regulacji ABS.

Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony.

Zapalenie się świateł awaryjnych

Światła te mogą włączyć się w przypadku silnego hamowania, zależnie od wersji pojazdu.

Uprzedzanie hamowania

Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku szybkiego puszczenia pedału przyspieszenia, system uprzedza hamowanie w celu zmniejszenia drogi hamowania.

Podczas używania regulatora prędkości:

- podczas używania pedału przyspieszenia, system może się uruchomić, gdy pedał zostanie zwolniony;

- jeśli pedał przyspieszenia nie jest używany, system nie zostanie uruchomiony.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „SKONTROLUJ UKLAD HAMULCOWY” i zapala się lampka kontrolna ©.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcje ta stanowią dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy.

Funkcje nie zastępują kierowcy. Nie zwiększają one ograniczeń pojazdu i nie powinny zachęcać do jazdy z większą prędkością. System w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy).

Kontrola przyczepności

Jeśli pojazd jest wyposażony w system kontroli przyczepności, ułatwia on kontrolę nad pojazdem na drodze, w warunkach zmniejszonej przyczepności (grząski teren itd.).

Opony

W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika.

Powinny to być opony identyczne jak te, które stanowiły oryginalne wyposażenie samochodu lub inne, dobrane przez Autoryzowanego Partnera marki.

Tryb „Droga”

W momencie uruchomienia pojazdu lampka kontrolna wbudowana w przycisk 1 zaświeca się wraz z komunikatem na tablicy wskaźników „TRYB DROGOWY AKTYWNY”.

Ta pozycja pozwala na optymalne użycie w normalnych warunkach drogowych (sucho, wilgotno, słaby śnieg itp.).

Tryb „Droga” wykorzystuje funkcje układu antypoślizgowego.

Tryb „Grząski grunt”

Obrócić przycisk 1: wbudowana lampka ostrzegawcza się zapali, a na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „TRYB AKTYWNY DROGA GRUNTOWA”.

Ta pozycja pozwala na optymalne użycie w warunkach grząskiego gruntu (błoto, piasek, liście itd.). Tryb „Grząski grunt” wykorzystuje funkcje układu antypoślizgowego. Powyżej 40 km/h system automatycznie przechodzi do trybu „Droga” i zaświeca się lampka kontrolna wbudowana w przycisk 1.

Tryb „Ekspert”

Obrócić przycisk 1: wbudowana lampka ostrzegawcza się zapali, a na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „TRYB EKSPERT AKTYWNY”.

W tej pozycji to prowadzący kontroluje obroty silnika. Powyżej 40 km/h system automatycznie przechodzi do trybu „Droga” i zaświeca się lampka kontrolna wbudowana w przycisk 1.

System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia). Uniemożliwia on cofanie się pojazdu na wzniesieniu, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał gazu.

Działanie systemu

System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż neutralne (położenie inne niż N lub P w wersjach z automatyczną skrzynią biegów), a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają stopniowo zwolnione (pojazd zaczyna jechać, w zależności od nachylenia terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może zapobiec stoczeniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże nachylenie terenu itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po śliskiej nawierzchni lub nawierzchni o małej przyczepności.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.