Powrót do listy

TYLNA KANAPA PRZESUWANA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przesuwanie do przodu lub do tyłu

Odblokowanie kanapy:

- podnieść jednocześnie dwie dźwignie z tyłu 1;

- w bagażniku pociągnąć za uchwyt 2.

Przesunąć kanapę do przodu lub do tyłu, aby ustawić ją w żądanym położeniu.

Zwolnić dźwignię 1 albo uchwyt 2 i upewnić się, że kanapa jest prawidłowo zablokowana.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Składanie oparcia

Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu.

Opuścić maksymalnie zagłówki.

Umieścić pasy bezpieczeństwa w przelotkach A.

Pociągnąć uchwyt 3 i opuścić oparcie B.

Aby ponownie zamontować oparcie, postępować w odwrotnej kolejności.

Zamontować oparcie i zatrzasnąć je na jego wsporniku.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności z oparciem, należy umieścić pas w prowadniku taśmy A w celu uniknięcia jego uszkodzenia.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

W przypadku dwumiejscowej konfiguracji kanapy, ze złożonym małym oparciem B, używanie środkowego siedzenia jest zabronione, ponieważ nie można zapiąć pasa bezpieczeństwa (zamki pasa są niedostępne).

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp.).

Przy ponownym rozkładaniu oparcia, należy zwrócić uwagę, czy jest ono prawidłowo zablokowane.

W przypadku używania pokrowców foteli, należy sprawdzić, czy nie przeszkadzają one w zablokowaniu oparcia.

Należy sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów.

Konieczne jest również ponowne ustawienie zagłówków.