Powrót do listy

WYCIERACZKI, SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przy włączonym zapłonie, odpowiednio ustawić dźwignię 1

- A zatrzymanie.

- B przerywany bieg wycieraczek.

Wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund po wykonaniu cyklu pracy. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.

- C powolny ciągły bieg wycieraczek.

- D szybki ciągły bieg wycieraczek.

Pojazdy wyposażone w funkcję automatycznego włączania wycieraczek

Przy pracującym silniku, odpowiednio ustawić dźwignię 1

- A zatrzymanie.

- B funkcja automatycznego włączania wycieraczek

W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując prędkość ich pracy. Możliwa jest zmiana progu włączania wycieraczek oraz czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2:

- E: czułość minimalna

- F: czułość maksymalna

Uwaga: w przypadku wystąpienia mgły lub opadów śniegu, funkcja automatycznego włączania wycieraczek nie działa w sposób systematyczny i wymaga kontroli ze strony kierowcy.

- C powolny ciągły bieg wycieraczek.

- D szybki ciągły bieg wycieraczek.

Pozycje BCD są dostępne po włączeniu zapłonu.

Położenie C jest dostępne po włączeniu zapłonu. Położenia BD są dostępne wyłączenie przy pracującym silniku.

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Przykład: z biegu szybkiego ciągłego następuje przejście na bieg ciągły wolny.

Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu.

Wszelka zmiana położenia dźwigni 1 powoduje anulowanie trybu automatycznego.

Uruchomienie pojazdu z dźwignią w położeniu D włącza powolny, ciągły bieg wycieraczek. Aby włączyć szybki, ciągły bieg wycieraczek, konieczne jest ponowne przestawienie dźwigni w położenie D.

Spryskiwacze szyb

Przy włączonym zapłonie, pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe przytrzymanie elementu sterującego spowoduje, oprócz uruchomienia spryskiwaczy szyb, ciągły bieg wycieraczek do trzykrotnego przetarcia szyby, a po kilku sekundach jeszcze jedno, czwarte przetarcie.

Nie należy podnosić piór wycieraczki. Nie powinny znajdować się w położeniu podniesionym. W celu wymiany piór, patrz paragraf „Pióra wycieraczki” w rozdziale 5.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie przedniej szyby, itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu A (zatrzymanie pracy).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Podczas opadów śniegu lub przy ujemnych temperaturach, należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika).

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra, przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba jest sucha;

- odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

Należy je wymieniać w każdym przypadku, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku.

Przed włączeniem wycieraczek przedniej szyby sprawdzić, czy żaden przedmiot nie utrudnia ruchu wycieraczek.